De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Accreditatie onder voorwaarden

Bij een besluit onder voorwaarden stelt de NVAO vast onder welke voorwaarden en binnen welke termijn een instelling of opleiding aan die voorwaarden moet hebben voldaan en een nieuwe aanvraag moet hebben ingediend. De accreditatietermijn geldt dan voor een periode van maximaal twee jaar. Dit geldt zowel voor de instellingstoets kwaliteitszorg als de accreditatie van bestaande opleidingen en de beoordeling van nieuwe opleidingen (toets nieuwe opleiding).

Onderstaande overzicht is dynamisch en wordt bij wijzigingen geactualiseerd.

Onder voorwaarden tot:

  1. 29-11-2017: Human Geography and Planning (research), wo-ma, Universiteit Utrecht
  2. 29-11-2017: Research master in Law (research), wo-ma, Tilburg University
  3. 31-05-2018: Political Science and Public Administration (research), wo-ma, Universiteit Leiden
  4. 30-08-2018: Ruimtelijke Ontwikkeling (Bouwmanagement en Vastgoed), hbo-ba, Hogeschool Inholland
  5. 30-08-2018: Social and Cultural Science: Comparative Research on Societies (research), wo-ma, Radboud Universiteit Nijmegen
  6. 29-12-2018: Bedrijfskunde, hbo-ba, Stichting Deeltijd Opleidingen
  7. 30-04-2019: Technische Bedrijfskunde, wo-ba, Technische Universiteit Eindhoven
  8. 29-06-2019: Risicomanagement, wo-ma, Universiteit Twente
  9. 30-06-2019: SPD Bedrijfsadministratie, hbo-ba, Hogeschool NIFA
  10. 31-12-2019: Bedrijfskunde MER, hbo-ba, Hogeschool NTI