Buitenlandse instellingen en nevenvestigingen in het buitenland

Buitenlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen zich in Nederland en Vlaanderen vestigen. Onder bepaalde voorwaarden, kunnen Nederlandse of Vlaamse hogeronderwijsinstellingen eveneens nevenvestigingen openen in het buitenland. 

Ik wil mij als buitenlandse instelling in Nederland of Vlaanderen vestigen

Buitenlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen zich met inachtneming van onze regelgeving in Nederland en Vlaanderen vestigen:

Ik wil mij als Nederlandse of Vlaamse instelling in het buitenland vestigen

Het is, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk dat Nederlandse of Vlaamse hogeronderwijsinstellingen nevenvestigingen openen in het buitenland.