Bezwaar/beroep indienen

In Nederland en Vlaanderen kan een instellingsbestuur bezwaar aantekenen tegen een (ontwerp)besluit van de NVAO.

BEZWAARPROCEDURE NEDERLAND 

In Nederland kan een instellingsbestuur bezwaar aantekenen tegen een definitief besluit van de NVAO. 

BEZWAARPROCEDURE VLAANDEREN

In Vlaanderen kunnen instellingen  opmerkingen en/of bezwaren formuleren bij elke uitvoerbare beslissing van de NVAO die voorafgaat aan het uitbrengen van een besluit en bij elk ontwerp van besluit en beoordelingsrapport. 

KLAchtENPROCEDURE

Heeft u een klacht over de werkwijze van de NVAO? Dit behoort niet tot de bezwaar- en beroepsprocedure tegen een besluit. Via deze weg kunt u ons de klacht overmaken, waarna wij deze behandelen.