(Oud)studenten

Bent u een (oud)student in het Nederlandse of Vlaamse hoger onderwijs, dan vindt u hier relevante informatie omtrent erkende opleidingen en instellingen, diplomawaardering en de structuur van het hoger onderwijs.

IK BEN STUDENT IN VLAANDEREN


IK BEN STUDENT IN NEDERLAND


DIPLOMA MILLS

"Diploma mill" is de internationale verzamelnaam voor instanties en personen die zich bezighouden met de verkoop van diploma's en academische graden. Ze hebben niets met onderwijs te maken en ook wel eens "nepuniversiteiten" genoemd.