Privacy & Disclaimer

NVAO hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Alle info over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan, vindt u terug in onze privacyverklaring.


DISCLAIMER

Met deze website beoogt de NVAO u te informeren. De informatie wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Aan de gegevens zoals u die op de site aantreft, kunnen daarom geen rechten worden ontleend.


PRIVACY

De privacy van contactpersonen en relaties is erg belangrijk voor de NVAO en we hechten dan ook veel belang aan een correcte verwerking en gebruik van persoonsgegevens. Wij willen u informeren op welke manier wij uw gegevens verzamelen en verwerken en welke mogelijkheden u hebt om uw eigen gegevens te beheren en te controleren. 

Hebt u vragen over onze privacyverklaring? Twijfel dan niet en neem contact op. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die je ons zelf geeft (bvb. door het invullen van een contactformulier of door het indienen van een aanvraagdossier)

De belangrijkste principes

Tijdens onze accreditatie- en/of bedrijfsprocessen kunnen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze taken uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de NVAO of die van een voor ons werkende provider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Om meer uitgebreid met u te communiceren over ontwikkelingen binnen kwaliteitszorg in het hoger onderwijs of om onze nieuwsbrieven, persberichten en uitnodigingen te bezorgen, hebben we vanaf nu uw toestemming nodig om uw naam, e-mail, organisatie en functietitel te verwerken. We bewaren deze gegevens in een beveiligd digitaal systeem. We gebruiken deze gegevens enkel voor de doelen waarvoor ze gegeven zijn. 

Rechten 

Om uw gegevens zelf goed te beheren en controleren kent de AVG een aantal rechten voor betrokkenen. De NVAO respecteert de rechten van betrokkene waarvan voor ons de belangrijkste zijn:

  • U hebt recht op inzage en correctie 
  • U hebt het recht om vergeten te worden 
  • U hebt het recht om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens