Internationaal

De NVAO heeft vanaf haar ontstaan aan internationalisering een hoge prioriteit toegekend. Zowel het binationale karakter van de organisatie als de internationale gerichtheid van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs maken dit vanzelfsprekend. 

INTERNATIONALE STRATEGIE

Wat doet de NVAO internationaal?

BOLOGNAPROCES

Het Bolognaproces is in 1999 van start gegaan en sindsdien komen de voor hoger onderwijs verantwoordelijke ministers van alle (nu 48) landen van de Europese Hogeronderwijsruimte om het jaar samen om gezamenlijke afspraken te maken. 

EUROPESE PROJECTEN & NETWERKEN

Aan welke internationale netwerken van kwaliteitszorgorganisaties neemt de NVAO deel? 

EUROPEAN APPROACH FOR QUALITY ASSURANCE OF JOINT PROGRAMMES

De European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes biedt een oplossing voor de verschillende nationale accreditatievereisten waarmee Nederlandse en Vlaamse opleidingen, die gezamenlijk met een of meerdere instellingen in andere landen worden aangeboden, te maken krijgen.

CeQuint 

Instellingen en opleidingen kunnen de kwaliteit van hun internationalisering laten beoordelen door onafhankelijke, internationale experts. Zowel instellingen als opleidingen kunnen bij ECA het Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt) aanvragen. 

Buitenlandse instellingen en nevenvestigingen in het buitenland

Buitenlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen zich in Nederland en Vlaanderen vestigen. Onder bepaalde voorwaarden, kunnen Nederlandse of Vlaamse hogeronderwijsinstellingen eveneens nevenvestigingen openen in het buitenland.