Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de NVAO richt zich onder meer op het strategisch beleid van de organisatie en adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs. De dagelijkse leiding van de organisatie is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur en voor Nederland tevens aan het Managementteam.

Algemeen Bestuur 

Het Algemeen Bestuur van de NVAO richt zich op het strategisch beleid van de organisatie, de ontwikkeling van de Nederlandse en Vlaamse kwaliteitszorgstelsels en de daaruit voortvloeiende beoordelingskaders, rapportages over beoordelingen van groepen instellingen of opleidingen, de vaststelling van de begroting en de jaarrekening, bezwaarschriften en adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs. De Nederlandse en Vlaamse leden van het bestuur van de NVAO zijn deskundig op het gebied van het hoger onderwijs, de beroepspraktijk van het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek of op het gebied van kwaliteitszorg.
Het Algemeen Bestuur van de NVAO bestaat uit maximaal vijftien leden en wordt voor een periode van vier jaar benoemd door het Comité van Ministers (de Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs).   

Samenstelling   

 • dr. Arnold Jonk - voorzitter, Nederland, tevens lid Dagelijks Bestuur 
 • prof. dr. Wouter Duyck - vicevoorzitter, Vlaanderen, tevens lid Dagelijks Bestuur
 • em. prof. dr. Ludo Beheydt - Vlaanderen 
 • Julie Beysens - Vlaanderen 
 • prof. dr. Jeroen Huisman - Internationaal 
 • Mirjam Koster-Wentink MA - Nederland
 • mr. Jo van Ham - Nederland
 • prof. dr. Marc Vermeulen - Nederland
 • Maaike Krom - Nederland, student-lid
 • dr. Carine Steverlynck - Vlaanderen, tevens lid Dagelijks Bestuur
 • Truus Omta - Nederland  
 • Luc van Gorp - Vlaanderen
 • Jozef de Cuyper - Vlaanderen


Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur is door het Algemeen Bestuur gemandateerd om te beslissen op concrete aanvragen. De voorzitter en maximaal vier andere leden van het Algemeen Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur van de NVAO.   

Samenstelling  

 • dr. Arnold Jonk - voorzitter, Nederland
 • prof. dr. Wouter Duyck - vicevoorzitter, Vlaanderen 
 • dr. Carine Steverlynck - Vlaanderen


Directie

De directie voert de dagelijkse leiding over het NVAO-bureau.  Samenstelling  

 • mr. Luut Kroes -  directeur afdeling Nederland
 • lic. Axel Aerden - directeur afdeling Vlaanderen