Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de NVAO richt zich op het strategisch beleid van de organisatie, de ontwikkeling van de Nederlandse en Vlaamse kwaliteitszorgstelsels en de daaruit voortvloeiende beoordelingskaders, rapportages over beoordelingen van groepen instellingen of opleidingen, de vaststelling van de begroting en de jaarrekening, bezwaarschriften en adviezen aan de ministers van Onderwijs. De dagelijkse leiding van de organisatie is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur en het Managementteam.

Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur 

Het Algemeen Bestuur van de NVAO richt zich op het strategisch beleid van de organisatie, de ontwikkeling van de Nederlandse en Vlaamse kwaliteitszorgstelsels en de daaruit voortvloeiende beoordelingskaders, rapportages over beoordelingen van groepen instellingen of opleidingen, de vaststelling van de begroting en de jaarrekening, bezwaarschriften en adviezen aan de ministers van Onderwijs. 

De Nederlandse en Vlaamse leden van het bestuur van de NVAO zijn deskundig op het gebied van het hoger onderwijs, de beroepspraktijk van het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek of op het gebied van kwaliteitszorg. Het Algemeen Bestuur van de NVAO bestaat uit maximaal vijftien leden en wordt voor een periode van vier jaar benoemd door het Comité van Ministers (de Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs). 

Samenstelling Algemeen Bestuur NVAO 
 • dr. A.H. (Anne) Flierman - voorzitter, Nederland, tevens lid Dagelijks Bestuur 
 • D. (Dirk) Broos - vicevoorzitter, Vlaanderen, tevens lid Dagelijks Bestuur 
 • em. prof. dr. L. (Ludo) Beheydt - Vlaanderen 
 • J. (Julie) Beysens - Vlaanderen
 • R. (Rudi) D'Hauwers - Vlaanderen, tevens lid Dagelijks Bestuur 
 • lic. M. (Mia) De Schamphelaere - Vlaanderen 
 • prof. dr. J. (Jeroen) Huisman - Internationaal
 • dr. A. (Anneke) Luijten - Nederland, tevens lid Dagelijks Bestuur
 • lic. B. (Bart) Maes - Vlaanderen 
 • T. (Truus) Omta - Nederland 
 • J.A. (Jet) Rip MSc - Nederland  
 • M. (Michaël) van Straalen - Nederland
 • dr. L. (Lieteke) van Vucht Tijssen - Nederland

Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur is door het Algemeen Bestuur gemandateerd om te beslissen op concrete aanvragen. De voorzitter en maximaal vier andere leden van het Algemeen Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur van de NVAO.   


Samenstelling Dagelijks Bestuur NVAO 

 • dr. A.H. (Anne) Flierman - voorzitter, Nederland 
 • D. (Dirk) Broos - vicevoorzitter, Vlaanderen
 • R. (Rudi) D'Hauwers Vlaanderen 
 • dr. A. (Anneke) Luijten-Lub - Nederland

Managementteam 

Het Managementteam voert de dagelijkse leiding over het NVAO-bureau.  

Samenstelling Managementteam: 

 • mr. L. (Luut) Kroes - voorzitter, directeur afdeling Nederland
 • lic. A. (Axel) Aerden - directeur afdeling Vlaanderen 
 • drs. R. (René) Hageman - afdelingshoofd Nederland 
 • P.C. (Pauline) van de Sande-Wubben - hoofd afdeling Ondersteuning/HR-coördinator 
 • drs. U. (Ursula) Tielak QC - controller/hoofd Financiën