Europese netwerken & projecten

Europese netwerken

De NVAO is opgenomen in het Europese register van kwaliteitszorgorganisaties EQAR. Ook zijn wij lid van het Europese netwerk van kwaliteitszorgorganisaties ENQA en van het netwerk van Europese accreditatieorganisaties ECA

In ENQA neemt de NVAO deel aan het bestuur en voor ECA verzorgen wij het secretariaat. Deze netwerken kennen elk werkgroepen met onderwerpen als gezamenlijke opleidingen, CeQuInt, e-learning, communicatie, innovatie in kwaliteitszorg, waaraan NVAO medewerkers deelnemen. 

De NVAO is ook lid van het wereldwijde netwerk van kwaliteitszorgorganisaties INQAAHE.

EUROPESE PROJECTEN

Momenteel neemt de NVAO afdeling Vlaanderen deel aan het project DEQAR dat als doel heeft om een Europese databank van kwaliteitszorgbesluiten op te zetten. Verder zijn er afgeronde projecten zoals EUROMA en door NVAO gecoördineerde ECA projecten.