Panels Nederland

De onderwijskwaliteit van Nederlandse hogescholen, universiteiten en private onderwijsorganisaties en de opleidingen die zij verzorgen, worden stelselmatig en regelmatig beoordeeld door de NVAO. De onderwijskwaliteit wordt getoetst door een panel van deskundigen die door de NVAO worden benoemd. Panels worden samengesteld aan de hand van diverse deskundigheden en de leden zijn onafhankelijk en gezaghebbend. Tevens zijn zij ‘peers’ die in staat worden geacht een inhoudelijke en deskundig gesprek te kunnen voeren met de instelling of opleiding over de onderwijskwaliteit en keuzes, richtingen en oplossingen.

Bij accreditaties bestaande opleidingen leggen de opleidingen/instellingen, eventueel bijgestaan door evaluatiebureaus of onafhankelijke derden, panelsamenstellingen voor aan de NVAO. De panels worden bijgestaan door een secretaris/ procescoördinator. De panels stellen een rapport op dat een advies is aan het bestuur van de NVAO. De NVAO neemt op basis van dat advies een eigenstandig accreditatiebesluit.

SAMENSTELLING & OORDEEL VISITATIEPANEL

De leden van dit panel zijn onafhankelijk en deskundig. De NVAO-eisen ten aanzien van de samenstelling van een panel zijn een uitwerking van de Standards and Guidelines for Quality Assurance in de Europese Hoger Onderwijsruimte.

AANVRAAG panelsamenstelling

De aanvraag voor een panelsamenstelling voor een bestaande opleiding vindt drie maanden voorafgaand aan het eerste bezoek van het panel plaats.

De SECRETARIS

De secretaris ondersteunt het panel van deskundigen in verschillende beoordelingsprocessen van de NVAO. U vindt hier meer informatie over de rol van de secretaris, trainingen, richtlijnen en daarnaast het register van getrainde secretarissen.