Secretaris Nederland

De secretaris ondersteunt het panel van deskundigen in verschillende beoordelingsprocessen van de NVAO. Je vindt hier meer informatie over de rol van een secretaris in een panel. Daarnaast vind je hier informatie over de training en richtlijnen om secretaris te worden en te blijven. Onderaan deze pagina is het NVAO-register secretarissen opgenomen.


WAT DOET EEN SECRETARIS?

Algemeen

De secretaris ondersteunt het panel van deskundigen in de beoordelingsprocessen instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), toets nieuwe opleiding (TNO), toets na drie jaar en accreditatie. Hij of zij is geen lid van het panel, maar stelt zich neutraal op ten opzichte van de instelling / de opleiding, het panel en de NVAO. De secretaris geeft invulling aan de volgende rollen:  

  1. inhoudelijk procesbewaker: de secretaris zorgt ervoor dat het panel de procedures en richtlijnen van de NVAO correct toepast; 
  2. panelondersteuner: de secretaris neemt het panel organisatorische zaken uit handen; en 
  3. rapporteur: de secretaris notuleert de bijeenkomst(en) van het panel, het locatiebezoek en schrijft het advies- of beoordelingsrapport op aanwijzing van het panel.


Hoe word je secretaris?

Secretaristraining 

De NVAO organiseert halfjaarlijks een secretaristraining (in de regel in de maanden mei en oktober). Deze training staat open voor iedere deelnemer die de ambitie heeft om als secretaris op te treden binnen het accreditatiestelsel, die bij voorkeur al enige ervaring heeft met het schrijven van zakelijke teksten en die tijdens de training bereid is om serieus tijd te investeren in het schrijven van een deel van het beoordelingsrapport.  

Aan een training kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Inschrijving is mogelijk via de NVAO website, waarbij geldt ‘vol is vol’. Na succesvol afronden van de training neemt de NVAO de secretaris op in het openbare NVAO-register van secretarissen en ontvangt hij of zij een bewijs van deelname. 

Trainingsduur  

Drie bijeenkomsten 

Trainingsdata 

Training:
Woensdag 15 mei 2024, van 9.00 - 16.30 uur (fysiek)
Woensdag 12 juni 2024, van 9.30 - 12.00 uur (online)
Vrijdag 14 juni 2024, van 9.30 - 12.00 uur (online)

Training:
Woensdag 16 oktober 2024, van 9.00 - 16.30 uur (fysiek)
Woensdag 13 november 2024, van 9.30 - 12.00 uur (online)
Vrijdag 15 november 2024, van 9.30 - 12.00 uur (online)

Tarief

1.000 euro per persoon.

Meld je aan! 

Wil je als kandidaat-secretaris deelnemen aan een training? Stuur dan een bericht en laat daarbij weten welke ervaring je hebt in het hoger onderwijs. 


Hoe blijf je secretaris?

NVAO-richtlijn secretarissen 

De rol van de secretaris in het beoordelingsproces is sinds de invoering van de Wet accreditatie op maat (2019) aangescherpt. Als uitvloeisel hiervan heeft de NVAO een richtlijn voor secretarissen opgesteld met daarin twee belangrijke eisen waaraan de secretaris moet voldoen om zijn registratie in het NVAO-register te behouden:

  1. Het schrijven van advies-/beoordelingsrapporten. Elke secretaris is verplicht drie rapporten in drie jaar te schrijven (gemiddeld één per kalenderjaar). 
  2. De verplichting om één keer per twee jaar een relevante professionaliseringsactiviteit te volgen. Hiertoe kan de secretaris de professionaliseringsbijeenkomsten van de NVAO bijwonen, maar een andere activiteit is ook mogelijk, mits overtuigend onderbouwd en voorzien van een bewijsstuk. 

De NVAO-richtlijn secretarissen is beschikbaar onderaan deze pagina. Vanaf 1 januari 2022 stelt de NVAO jaarlijks op 1 januari vast of de secretaris aan de eisen heeft voldaan.  

Professionalisering secretarissen 

Twee keer per jaar (voor- en najaar) organiseert de NVAO een professionaliseringsmiddag samen met en voor geregistreerde secretarissen. De inzet is om elkaar bij te praten over actualiteiten en te leren van elkaar over gekozen thema’s die rechtstreeks verband houden met de rollen van de secretaris in het beoordelingsproces. Aanmelding voor deze middag gebeurt via de NVAO website. Maximaal 60 secretarissen kunnen deelnemen en ook hier geldt ‘vol is vol’.  

Professionaliseringsmiddag:

Woensdag 10 april 2024, van 13.00 - 17.00 uur (fysiek)


Wie zijn er secretaris?

NVAO-register secretarissen 

Wij beschikken over een register, welke alle secretarissen bevat die door de NVAO zijn getraind. Zij voldoen aan de eisen van de NVAO-richtlijn voor secretarissen. Vanwege de Europese privacywetgeving is het online raadplegen van het register niet meer mogelijk. Het register is op te vragen door een e-mail te sturen.