Secretaris Nederland

De secretaris ondersteunt het panel van deskundigen in verschillende beoordelingsprocessen van de NVAO. U vindt hier meer informatie over wat de rol van een secretaris in een panel. Daarnaast vindt u hier informatie over de training en richtlijnen om secretaris te worden en te blijven. Onderaan deze pagina is een up-to-date register van secretarissen te vinden. 


WAT DOET EEN SECRETARIS?

Algemeen

De secretaris ondersteunt het panel van deskundigen in de beoordelingsprocessen instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), toets nieuwe opleiding (TNO), toets na drie jaar en accreditatie. Hij of zij is geen lid van het panel, maar stelt zich neutraal op ten opzichte van de instelling / de opleiding, het panel en de NVAO. De secretaris geeft invulling aan de volgende rollen: (1) inhoudelijk procesbewaker; de secretaris zorgt ervoor dat het panel de procedures en richtlijnen van de NVAO correct toepast, (2) panelondersteuner; de secretaris neemt het panel organisatorische zaken uit handen en (3) rapporteur; de secretaris notuleert de bijeenkomst(en) van het panel, het locatiebezoek en schrijft het advies- of beoordelingsrapport op aanwijzing van het panel.Hoe word je secretaris?

Secretarissentraining 

De NVAO organiseert twee keer per jaar een secretarissentraining (in de regel in de maanden mei en oktober). Deze training staat open voor elke deelnemer die i) de ambitie heeft om als secretaris op te treden binnen het accreditatiestelsel, die ii) bij voorkeur al enige ervaring heeft met het schrijven van zakelijke teksten en die iii) tijdens de training bereid is om serieus tijd te investeren in het schrijven van een deel van het beoordelingsrapport. Aan een training kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Inschrijving is mogelijk via de NVAO website, waarbij geldt ‘vol is vol’. Na succesvol afronden van de training neemt de NVAO de secretaris op in het openbare NVAO register van secretarissen en ontvangt hij of zij een bewijs van deelname. 

Trainingsduur: 

Twee dagen. Daarnaast 1 dag (t)huiswerk. 

Trainingsdata 2020: 

7 en 21 oktober 2020 

12 en 26 mei 2021 

Tarieven 

€ 500,- euro per persoon. 

Meer informatie 

Wilt u als kandidaat-secretaris deelnemen aan een training, dan kunt u een bericht sturen aan secretaristraining@nvao.net Graag vernemen wij bij uw aanmelding welke ervaring u heeft in het hoger onderwijs. 


Hoe blijf je secretaris?

NVAO richtlijn secretarissen 

De rol van de secretaris in het beoordelingsproces is sinds 1 februari 2019 met de invoering van de wet Accreditatie op Maat aangescherpt. Als uitvloeisel hiervan heeft de NVAO een richtlijn voor secretarissen opgesteld met daarin twee belangrijke eisen waaraan de secretaris moet voldoen om zijn registratie in het NVAO register te behouden. 

  1. Het schrijven van advies-/beoordelingsrapporten. Elke secretaris is verplicht drie rapporten in drie jaar te schrijven (gemiddeld één per kalenderjaar). 
  2. De verplichting om één keer per twee jaar een relevante professionaliseringsactiviteit te volgen. Hiertoe kan de secretaris de professionaliseringsbijeenkomsten van de NVAO bijwonen, maar een andere activiteit is ook mogelijk, mits overtuigend onderbouwd en voorzien van een bewijsstuk. 

Vanaf 1 januari 2022 stelt de NVAO elk jaar op 1 januari vast of de secretaris aan deze eisen heeft voldaan. 

De richtlijn is beschikbaar onderaan deze pagina.

Professionalisering secretarissen 

Twee keer per jaar (voor- en najaar) organiseert de NVAO een professionaliseringsmiddag samen met en voor geregistreerde secretarissen. De inzet is om elkaar bij te praten over actualiteiten en te leren van elkaar over gekozen thema’s die rechtstreeks verband houden met de rollen van de secretaris in het beoordelingsproces. Aanmelding voor deze middag gebeurt via de NVAO website. Maximaal 60 secretarissen kunnen deelnemen en ook hier geldt ‘vol is vol’.  

Data professionaliseringsmiddag secretarissen 

11 november 2020 


Wie zijn er secretaris?

NVAO register secretarissen 

Dit openbare register bevat alle secretarissen die (1) door de NVAO zijn getraind, (2) die aan de eisen van de NVAO richtlijn voor secretarissen voldoen en (3) die toestemming hebben gegeven om naam, e-mailadres en organisatie/bedrijf in het register te vermelden. Het register is beschikbaar onderaan deze pagina.

Henri Ponds Beleidsmedewerker