Vlaanderen

De NVAO bewaakt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Uitgangspunt van het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel is dat er verantwoording wordt afgelegd voor de kwaliteit van opleidingen. Hieronder vindt u alle Vlaamse procedures.

Ik wil meer weten over het kwaliteitszorgstelsel in Vlaanderen.

Procedure lijst

Graduaat in de basisverpleegkunde

De Vlaamse regering keurde op 24 mei 2024 definitief het beoordelingskader voor de opleiding Basisverpleegkunde goed. De beoordeling van de potentiële kwaliteit van deze nieuwe opleiding zal starten vanaf januari 2025. De NVAO en de onderwijsinspe...

Toets Nieuwe Opleiding: Master Basisonderwijs - aanvullend protocol

De Vlaamse Regering besliste dat vanaf het academiejaar 2025-2026 een masteropleiding voor basisonderwijs kan aangeboden worden. Een universiteit en een of meer hogescholen bieden gezamenlijk deze masteropleiding voor basisonderwijs aan. De univer...

Erkenning nieuwe opleiding obv Europese financiering

#hogescholen & universiteiten
Universiteiten en hogescholen mogen met buitenlandse partnerinstellingen nieuwe, internationale opleidingen ontwikkelen. Indien dit gebeurt in het kader van een Europees financieringsprogramma krijgen de instellingen een zekere flexibiliteit en ru...

Accreditatie bachelor in de verpleegkunde

Hier kan je de procedure vinden voor de accreditatie van de Bachelor in de verpleegkunde.  Deze accreditaties voor deze professionele bacheloropleiding werden door VLUHR-KZ uitgevoerd en volgens het oude beoordelingskader 'opleidingsaccreditatie ...

Toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie

#instellingen met instellingsreview
Universiteiten en hogescholen in Vlaanderen staan zelf in voor de borging van de kwaliteit van hun opleidingen. Een nieuwe opleiding moet echter erkend worden en na enkele jaren een eerste opleidingsaccreditatie verkrijgen. In de toets nieuwe ople...

Validatie Domeinspecifieke leerresultaten

De domeinspecifieke leerresultaten (DLR) faciliteren de borging van de kwaliteit van hogeronderwijsopleidingen. Daarom valideert de NVAO deze DLR voor het Vlaamse hoger onderwijs. Een aanvraag tot validatie is noodzakelijk na de ontwikkeling van g...

Opleidingsaccreditatie op maat van de eigen regie

#instellingen met instellingsreview
Universiteiten en hogescholen in Vlaanderen staan zelf in voor de borging van de opleidingskwaliteit. Vooraleer een universiteit of hogeschool zelf deze borging mag uitvoeren, moet een als nieuw erkende opleiding echter opleidingsaccreditatie verk...

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...

Toets nieuwe opleiding

#instellingen zonder instellingsreview
De geregistreerde instellingen, de instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening en de erkende faculteiten der protestantse godgeleerdheid leggen periodiek verantwoording...

Opleidingsaccreditatie

#instellingen zonder instellingsreview
De geregistreerde instellingen, de instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening en de erkende faculteiten der protestantse godgeleerdheid leggen verantwoording af voor d...

Uitgebreide toets nieuwe opleiding

#niet-erkende onderwijsverstrekkers
Niet-erkende onderwijsverstrekkers kunnen door de Vlaamse Regering geregistreerd worden als aanbieder van erkend hoger onderwijs. Dit gebeurt op basis van een registratiedossier en een positief besluit van de NVAO over de (potentiële) kwaliteit va...

Systeembrede analyse

#alle instellingen
Systeembrede analyses hebben tot doel goede praktijken te delen binnen de hogeronderwijsgemeenschap. Instellingen leren van elkaar, met name rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Alle erkende onderwijsverstrekkers ku...

Internationale gezamenlijke opleidingen

#alle instellingen
In the Flemish quality assurance system, joint programmes that award joint degrees need to apply the European Approach when they are assessed.

Wijziging studieomvang

#instellingen met instellingsreview
Universiteiten en hogescholen hebben de mogelijkheid om een bestaande masteropleiding uit te breiden van 60 tot 90 of 120 studiepunten of in omvang te verminderen van 90 of 120 naar 60 of 90 studiepunten. Ze dienen hiervoor een aanvraag in bij de ...

Inrichting onderzoeksmaster

#instellingen met instellingsreview
Universiteiten en hogescholen hebben de mogelijkheid om een onderzoeksmaster in te richten van 120 studiepunten. Het gaat om een uitbreiding van de studieomvang van een bestaande masteropleiding van 60 studiepunten in hetzelfde studiegebied. Ze di...
Alle procedures Nederland

Besluiten en rapporten

Besluiten en rapporten zoeken

Bezwaar/beroep indienen

Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

Meer info