Terug naar het overzicht Pdf

Accreditatie bachelor in de verpleegkunde

Hier kan je de procedure vinden voor de accreditatie van de Bachelor in de verpleegkunde. 

Deze accreditaties voor deze professionele bacheloropleiding werden door VLUHR-KZ uitgevoerd en volgens het oude beoordelingskader 'opleidingsaccreditatie 2015-2021'. 

Algemene informatie

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs in 2016 (Hilde Crevits), en de Vlaamse Hogescholenraad hebben in 2016 het volgende gezamenlijk afgesproken: 

 • de ambtshalve verlening van de accreditatietermijnen van de professionale bacheloropleiding verpleegkunde tot het einde van het academiejaar 2021-2022 zodat de visitaties op basis van het vernieuwde curriculum kunnen plaatsvinden wanneer dat curriculum ook volledig is uitgerold. 

 

De visitaties voor de bachelor in de verpleegkunde worden uitgevoerd door VLUHR-KZ. 

 

Instellingen moeten hun aanvraag bij NVAO indienen voor 30/05/2022, ook indien het rapport nog niet werd opgeleverd. 

 

De aanvraag dient te bevatten: 

 • Ondertekende aanbiedingsbrief van het instellingsbestuur;
 • (indien al opgeleverd) het beoordelingsrapport, geschreven door VLUHR-KZ. 

Stappenplan

1

Beoordelingsprocedure

coördinatie door VLUHR-KZ
De beoordelingsprocedure wordt gecoördineerd door VLUHR-KZ. De beoordelingsprocedure resulteert in een gepubliceerd beoordelingsrapport, waarmee de...
De beoordelingsprocedure wordt gecoördineerd door VLUHR-KZ. De beoordelingsprocedure resulteert in een gepubliceerd beoordelingsrapport, waarmee de opleiding (instelling) een accreditatieprocedure kan opstarten bij de NVAO.
2

Aanvraag

Deadline: 30/05/2022
De aanvraag dient bij NVAO ingediend te worden voor 30/05/2022, ook indien er nog geen rapport werd opgeleverd!
De aanvraag dient bij NVAO ingediend te worden voor 30/05/2022, ook indien er nog geen rapport werd opgeleverd!
3

Controle ontvankelijkheid aanvraag

berichtgeving over ontvankelijkheid ten laatste 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag om na te gaan of aan de vormvereiste voldaan is. Indien de aanvraag onontvankelijk is, word...
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag om na te gaan of aan de vormvereiste voldaan is. Indien de aanvraag onontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht binnen een termijn van 15 kalenderdagen. De instelling dient vervolgens in overleg met de procescoördinator de aanvraag te vervolledigen binnen een termijn van 30 kalenderdagen. Indien niet tijdig een volledig dossier wordt ingediend, wordt de aanvraag definitief onontvankelijk verklaard.
4

Besluitvorming NVAO

binnen 3 maanden na ontvangst van de aanvraag
De NVAO neemt binnen een ordetermijn van drie maanden na ontvangst van de aanvraag, een accreditatiebesluit en bezorgt vóór het verstrijken van de ...
De NVAO neemt binnen een ordetermijn van drie maanden na ontvangst van de aanvraag, een accreditatiebesluit en bezorgt vóór het verstrijken van de ordetermijn een ontwerp accreditatiebesluit en het onderliggende beoordelingsrapport van de commissie aan het instellingsbestuur. De NVAO komt op basis van het beoordelingsrapport van de commissie tot een accreditatiebesluit, conform de beoordelingsschaal en beslisregels zoals beschreven in het beoordelingskader. De NVAO kan in haar besluit gemotiveerd afwijken van het advies in het beoordelingsrapport. Bij de opmaak van het ontwerpbesluit, kan de NVAO de instelling en/of de commissie om aanvullende informatie, toelichtingen en verduidelijkingen vragen. Alvorens het accreditatiebesluit definitief vast te stellen, biedt de NVAO het instellingsbestuur de mogelijkheid om binnen een vervaltermijn van 15 kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van ontvangst opmerkingen en/of bezwaren te formuleren op het ontwerp accreditatiebesluit en/of het onderliggende beoordelingsrapport. Waar nodig worden de ontwerpen bijgesteld. Na de besluitvormingsprocedure publiceert de NVAO het accreditatiebesluit en onderliggende beoordelingsrapport op haar website en bezorgt ze beide documenten aan de Vlaamse minister van onderwijs.

Tarieven

Nadat de aanvraag ontvankelijk is, ontvangt de instelling de vraag om de kostprijs van de opleidingsaccreditatie in één keer te betalen. Het tarief* voor deze procedure wordt vastgelegd door de Vlaamse minister van Onderwijs.

 • Tarief accreditatieprocedure NVAO op basis van een beoordeling uitgevoerd door een ander extern evaluatieorgaan: 884,00 euro

 

* Vanaf 2020 worden de bedragen, vermeld in het eerste lid, en de bedragen die de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs bepaald heeft overeenkomstig dit lid, aangepast aan de jaarlijkse stijging van de index van de consumptieprijzen (CHO, artikel II.124/1, tweede lid).

Aanvraag indienen

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier en bestaat uit een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief, en het gepubliceerde beoordelingsrapport. 

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contact

  Point-of-Contact

  Infodesk Team Vlaanderen

  Gerelateerd nieuws

  IMAGE_STOCK_Verpleegkunde

  Overzichtsrapportage Vlaanderen: Bachelor in de verpleegkunde
  16/02/2023

  Kwaliteit door veerkracht & vernieuwing; dit zijn de Vlaamse bacheloropleidingen in de verpleegkunde

  De NVAO heeft vertrouwen in de kwaliteit van de opleidingen bachelor in de verpleegkunde. Dat blijkt uit de door de NVAO gepubliceerde overzichtsrapportage van de beoordelingen van deze opleidingen. Dit was echter niet het geval in 2015. Toen sprak de NVAO nog een negatief oordeel uit voor al deze opleidingen verpleegkunde. Wat volgde was een grondige hervorming van de opleiding en een verlenging van de studieduur. De overzichtsrapportage schetst een algemeen beeld van de beoordelingsprocedures en de inhoudelijke bevindingen van de commissies. Het rapport sluit af met NVAO’s inzichten en beleidsaanbevelingen.

  Lees meer

  Gerelateerde publicaties

  Overzichtsrapportage Vlaanderen: Bachelor in de verpleegkunde

  maart 2023
  FOQUS
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info