Nederland

Het hoger onderwijs in Nederland wordt aangeboden door hogescholen, universiteiten en 'rechtspersonen voor hoger onderwijs' (door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende private instellingen en organisaties die geaccrediteerde opleidingen verzorgen). Er zijn ook private instellingen en organisaties die geen 'rechtspersoon voor hoger onderwijs' zijn en wel opleidingen en/of trainingen verzorgen; deze worden niet door de NVAO geaccrediteerd:

  • universiteiten verzorgen wetenschappelijk onderwijs (wo) en verrichten wetenschappelijk onderzoek. Nederland heeft 13 onderzoeksuniversiteiten en een open universiteit waar hoogwaardig onderwijs en onderzoek wordt geboden. Er zijn drie technische universiteiten, de andere negen onderzoeksuniversiteiten zijn breed georiĆ«nteerd. Er zijn acht universitaire medische centra. Tot slot zijn er vier bekostigde levensbeschouwelijke universiteiten, zie informatie Vereniging van Universiteiten (VSNU);
  • hogescholen verzorgen hoger beroepsonderwijs (hbo). Hbo-opleidingen leiden in beginsel op voor een beroep. Twee van de drie studenten in het hoger onderwijs volgen een hbo-opleiding. Er zijn 37 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland, zie informatie Vereniging Hogescholen (VH). Er zijn daarnaast particuliere hogescholen (meer informatie bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding)

Het Nederlands hoger onderwijssysteem kent de associate degree, de bachelor, de master en het doctoraat. Daarnaast kunnen studenten na een hbo-bacheloropleiding of wo-bachelor-/masteropleiding een postinitiĆ«le masteropleiding volgen wanneer ze enige jaren werkervaring hebben opgedaan. 

DIPLOMAWAARDERING

De NVAO heeft geen taak op het gebied van het erkennen en waarderen van Nederlandse, Vlaamse en internationale diploma's. Hier kunt u meer informatie vinden over de relevante organisaties.

CROHO

De in Nederland wettelijk erkende hogeronderwijsopleidingen en -instellingen zijn geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

KLACHTEN OVER HOGER ONDERWIJS

Heeft u als student een klacht over uw instelling of opleiding, dan heeft u enkele mogelijkheden om deze klacht bekend te maken.