Diplomawaardering

De NVAO heeft geen taak op het gebied van het erkennen en waarderen van Nederlandse, Vlaamse en internationale diploma's. Voor informatie kunt u met onderstaande organisaties contact opnemen.

Nederland

Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW
Zoetermeer

Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs (NUFFIC)  
Den Haag

VLAANDEREN

National Academic Recognition Information Centre Flanders (NARIC Vlaanderen
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming 
Hendrik Consciencegebouw  
Koning Albert II-laan 15  
1210 Brussel


NEDERLAND en VLAANDEREN

Nederland en Vlaanderen erkennen elkaars bachelor- en masteropleidingen (Protocol tot wijziging van het Verdrag, artikel 11 tussen Nederland en Vlaanderen d.d. 16 januari 2013). Dit Verdrag geldt op dit punt boven het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van een instelling (bijkomende toelatingseisen blijven wel gelden).


Benelux

In 2015 besloten Nederland, België en Luxemburg tot automatische wederzijdse niveauerkenning van bachelor- en mastergraden in het hoger onderwijs. In 2018 werd deze beschikking uitgebreid met de associate degree en de doctorsgraad.


Internationaal