Vlaanderen

Erkend hoger onderwijs wordt in Vlaanderen aangeboden door universiteiten, hogescholen, instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening (Vlerick Business School, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerp Management School, de twee erkende faculteiten der protestantse godgeleerdheid en de geregistreerde instellingen (bv. Europacollege, Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica, University of Kent).

Enkel aan bovenstaande instellingen kunt u graduaats-, bachelor-, master- en doctoraatsopleidingen volgen die tot erkende diploma’s leiden.

Enkel de graduaats-, bachelor-, masteropleidingen die door de NVAO getoetst of geaccrediteerd zijn, kunnen officiële (“erkende”) diploma’s uitreiken.

DIPLOMAWAARDERING

De NVAO heeft geen taak op het gebied van het erkennen en waarderen van Nederlandse, Vlaamse en internationale diploma's. Hier kunt u meer informatie vinden over de relevante organisaties.

HOGERONDERWIJSREGISTER

Het Hogeronderwijsregister bevat alle erkende bachelor-, master- en graduaatsopleidingen in Vlaanderen en is ontwikkeld in samenwerking met de NVAO. 

KLACHTEN OVER HOGER ONDERWIJS

Heeft u als student een klacht over uw instelling of opleiding, dan heeft u enkele mogelijkheden om deze klacht bekend te maken.