RSS

Nieuws

Bekijk hieronder het meest actuele nieuws van en over de NVAO.

 • Alle categorieën
 • Alle categorieën
 • Alle regio's
 • Alle regio's
 • Nederland
 • Vlaanderen
 • Alle jaren
 • Alle jaren
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
Filter wissen
Gesprek

Invoering nieuw accreditatiekader uitgesteld
09/11/2023

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatieorganisatie (NVAO) heeft in het najaar van 2023 een aanpassing van het Nederlandse accreditatiekader opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met als doelstelling om per 1 januari 2024 een nieuw accreditatiekader in te voeren. Deze datum wordt echter niet gehaald.

Lees meer
IMAGE_Brainstorm

Systeembrede analyse Vlaanderen 2023-2024: Curriculumontwikkeling & future proof curricula
11/09/2023

In het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel voor het hoger onderwijs brengen systeembrede analyses goede praktijken in beeld voor thema’s die gelinkt zijn aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Het gaat om goede praktijken die de basiskwaliteit overstijgen en voor Vlaanderen innovatief zijn. Hogeronderwijsinstellingen krijgen hiermee de ruimte om te leren van elkaar. Universiteiten en hogescholen zijn verplicht om binnen een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar ten minste twee keer deel te nemen aan een systeembrede analyse, als instelling of vanuit één of meer opleidingen. Andere hogeronderwijsinstellingen kunnen vrijwillig deelnemen.

Lees meer
Panel

Uitbreiding Onafhankelijkheidsverklaring Panelleden
17/08/2023

De afgelopen periode heeft NVAO Nederland het proces van het beoordelen van de onafhankelijkheid van panelleden, die deelnemen aan een accreditatieproces van een bestaande- of nieuwe opleiding, onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van de onafhankelijkheidsverklaring voor panelleden en het opstellen van een onafhankelijksverklaring voor instellingen. De NVAO geeft onderstaand een korte toelichting op de nieuwe situatie.

Lees meer
Panel

NVAO Nederland zoekt panelleden voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg
27/07/2023

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hogeronderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Voor de derde ronde van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is NVAO Nederland op zoek naar panelleden voor visitatiepanels. 

Lees meer
IR-PXL-copyright

Hogeschool PXL maakt profilering waar en behaalt positief besluit voor NVAO’s instellingsreview
14/07/2023

Een externe commissie van experten, die Hogeschool PXL het afgelopen halfjaar meermaals heeft bezocht, stelt vast dat de instelling haar profilering als de hogeschool met de ‘X-factor’ en ‘met het netwerk’ waarmaakt. De eigen regie van de hogeschool leidt tot een continu en gedragen proces binnen de hele hogeschool. Het werkveld is intensief betrokken, waardoor het onderwijs sterk van ‘buiten naar binnen’ wordt gemaakt en vormgegeven, zo stelt de reviewcommissie.

Foto's: copyright Hogeschool PXL

Lees meer
pexels_photo_97050

Informatie voor een soepeler verloop procedure toets nieuwe opleiding
29/06/2023

Op jaarbasis ontvangt NVAO Nederland ruim 80 aanvragen. De voorbereiding en toetsing van de TNO-dossiers vragen veel inzet van instellingen, panelleden en de NVAO. Effectieve communicatie over de verschillende stappen in het beoordelingsproces is essentieel voor een soepel verloop van de procedure. Daarom geven we enkele tips en staan we stil bij een aantal onderwerpen: cijfers, planning, panelsamenstelling, toets van voorwaarden en toets na 3 jaar. Ook verwijzen we naar relevante pagina's op de NVAO-website. 

Lees meer