RSS

Nieuws

Bekijk hieronder het meest actuele nieuws van en over de NVAO.

 • Alle categorieën
 • Alle categorieën
 • Alle regio's
 • Alle regio's
 • Nederland
 • Vlaanderen
 • Alle jaren
 • Alle jaren
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
Filter wissen
Rapport_lezen

Besluitvorming aanpassing accreditatiekader
11/01/2024

Op 21 december 2023 heeft de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer geen nadere vragen gesteld over de aanpassing van het accreditatiekader en is het voorstel voor kennisgeving aangenomen. Daarmee is een belangrijke stap gezet om het aangepaste kader in werking te laten treden. De volgende stap is publicatie in de Staatscourant en dat wordt verwacht eind januari – begin februari. Uitgaande van dat tijdstip van publicatie gaat het kader per 1 april 2024 in. Dat geeft tijd aan alle partijen om het aangepaste kader door te nemen en aan de NVAO om goede communicatie en voorlichting te verzorgen. Hiervoor organiseert de NVAO in ieder geval een online bijeenkomst waarin aandacht zal zijn voor de aanpassingen en voor de overgangsregelingen. Het huidige accreditatiekader blijft van kracht tot het nieuwe kader in werking gaat.

Lees meer
850180

Overgangsperiode onafhankelijkheidsverklaringen per 1 januari 2024 voorbij
14/12/2023

Op 1 september 2023 heeft NVAO Nederland zowel een uitbreiding van de onafhankelijkheidsverklaring voor panelleden als een nieuwe onafhankelijkheidsverklaring voor instellingen ingevoerd. Vanaf 1 januari 2024 wordt de overgangsperiode beëindigd. Vanaf dat moment worden alleen aanvragen geaccepteerd waarin ook de getekende onafhankelijkheidsverklaring van de instelling is opgenomen.  

Lees meer
shutterstock_1827541460

Uitvoeringsnotities: richtlijnen voor accreditatie en uitvoeringspraktijk in het hoger onderwijs
13/12/2023

In samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs (Inspectie) en de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) heeft de NVAO drie uitvoeringsnotities opgesteld om duidelijkheid te bieden over hoe zij omgaat met specifieke situaties die niet uitgebreid in de wet zijn beschreven. Deze notities zijn bedoeld om de uitvoeringspraktijk te verduidelijken. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ingestemd met de uitvoeringsnotities. De notities beschrijven de uitvoering door de Inspectie, CDHO en NVAO. De uitvoeringsaspecten voor de NVAO vindt u hieronder.

Lees meer
Ondertekenen

Besluitvorming accreditatiekader opgeschoven
11/12/2023

Op 9 november jl. heeft de NVAO een bericht gestuurd over uitstel van de invoering van het nieuwe accreditatiekader. In dat bericht meldde de NVAO dat het voorstel voor het nieuwe accreditatiekader op 14 december aanstaande zou worden behandeld in de commissievergadering Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De NVAO zou rond 15 december een bericht uitsturen over de uitkomst van deze procedure. 

Lees meer
Gesprek

Invoering nieuw accreditatiekader uitgesteld
09/11/2023

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatieorganisatie (NVAO) heeft in het najaar van 2023 een aanpassing van het Nederlandse accreditatiekader opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met als doelstelling om per 1 januari 2024 een nieuw accreditatiekader in te voeren. Deze datum wordt echter niet gehaald.

Lees meer
IMAGE_Brainstorm

Systeembrede analyse Vlaanderen 2023-2024: Curriculumontwikkeling & future proof curricula
11/09/2023

In het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel voor het hoger onderwijs brengen systeembrede analyses goede praktijken in beeld voor thema’s die gelinkt zijn aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Het gaat om goede praktijken die de basiskwaliteit overstijgen en voor Vlaanderen innovatief zijn. Hogeronderwijsinstellingen krijgen hiermee de ruimte om te leren van elkaar. Universiteiten en hogescholen zijn verplicht om binnen een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar ten minste twee keer deel te nemen aan een systeembrede analyse, als instelling of vanuit één of meer opleidingen. Andere hogeronderwijsinstellingen kunnen vrijwillig deelnemen.

Lees meer