RSS

Nieuws

Bekijk hieronder het meest actuele nieuws van en over de NVAO.

  • Alle categorieën
  • Alle categorieën
  • Alle regio's
  • Alle regio's
  • Nederland
  • Vlaanderen
  • Alle jaren
  • Alle jaren
  • 2019
  • 2018
Filter wissen
20191007_150413_2

Vernieuwd bestuur klaar voor snelle start
07/10/2019

“Er liggen belangrijke dossiers op de plank”

Dirk Broos en Rudi D’Hauwers zijn vanuit Vlaanderen benoemd tot bestuurders bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Samen met twee Nederlandse collega’s nemen zij de dagelijkse leiding in het verzekeren van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Met hun komst verwelkomt de NVAO heel wat kennis over het hoger onderwijs en ervaring met het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel aan de bestuurstafel. Het Dagelijks Bestuur kent hiermee een grondige vernieuwing. Eerder dit jaar werd reeds bekend dat Anneke Luijten-Lub Paul Zevenbergen zou opvolgen als nieuwe Nederlandse bestuurder. Anne Flierman blijft op post als voorzitter.

Lees meer
shutterstock_1175326678

Veelbelovende start van de Vlaamse graduaatsopleidingen
10/09/2019

Er is vertrouwen in de nieuwe graduaatsopleidingen in Vlaanderen, zo blijkt uit een rapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het gaat om opleidingen die voorheen in het volwassenenonderwijs gevolgd werden en vanaf dit academiejaar nieuw als graduaatsopleiding in het hoger onderwijs aangeboden worden. Hogescholen die zo’n nieuwe opleiding willen inrichten moeten eerst groen licht krijgen van de NVAO. Afgelopen jaar beoordeelde de NVAO meer dan honderd aanvragen. Op basis daarvan komt ze nu met enkele instellingsoverschrijdende inzichten en aanbevelingen.

Lees meer
1065412_panelleden

Visitatierooster 2019 bekend
16/07/2019

De NVAO heeft het visitatierooster zo zorgvuldig mogelijk samengesteld (zie "Bestanden"). We bevelen u echter aan om de indeling van de opleidingen van uw instelling te controleren.

Fouten, verzoeken tot aanpassing of aanvragen om (nieuwe) opleidingen in te delen, kunt u middels de ''procedure ''wijziging visitatierooster'' indienen. Gebruik per opleiding één aanvraag. Noodzakelijke correcties behandelt de NVAO zo spoedig mogelijk.

 

Lees meer
190710_ITK_HU_uitreiking_certificaat

Hogeschool Utrecht ontvangt positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg
16/07/2019

Op woensdag 10 juli 2019 ontving het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht (HU) het certificaat voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De HU heeft de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg doorlopen en met een positief resultaat afgerond.

Lees meer
Stocksy_txp07ca3789qQz100_OriginalDelivery_463255

'Altijd die focus op verbetering' - NVAO Jaarverslag 2018
04/07/2019

In deze speciale uitgave van FOQUS belichten we de activiteiten die wij het afgelopen jaar in Nederland en Vlaanderen hebben verricht. Speciale thema’s worden uitgelicht, zoals onze WFME-erkenning en onze beoordeling in Luxemburg. Andere highlights zijn voor Nederland 'De weg naar kwaliteitsafspraken gestart'; 'Het kader 2018'; 'Het experiment leeruitkomsten' en 'Hanzehogeschool, eerste hogeschool met ITK'. Voor Vlaanderen staan centraal 'Het nieuwe Kwaliteitszorgstelsel moet Vlaanderen aan de top houden' en 'Wanneer het hoger onderwijs evalueert' (over de educatieve opleidingen).

Bekijk hieronder de FOQUS en de Engelse versie als pdf-bestand.

Lees meer
Stocksy_txp5963397cBDG200_Medium_1032700

Anneke Luijten benoemd tot lid Dagelijks Bestuur NVAO
01/07/2019

Het Comité van Ministers (Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs) heeft per 1 oktober 2019 op voordracht van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw dr. A. Luijten-Lub benoemd tot lid van het bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag. Mevrouw Luijten treedt toe tot het Dagelijks Bestuur van de NVAO. Zij volgt daarmee de heer drs. R.P. Zevenbergen op die per september terugtreedt aan het einde van zijn tweede bestuurstermijn.

Lees meer