RSS

Nieuws

Bekijk hieronder het meest actuele nieuws van en over de NVAO.

 • Alle categorieën
 • Alle categorieën
 • Alle regio's
 • Alle regio's
 • Nederland
 • Vlaanderen
 • Alle jaren
 • Alle jaren
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
Filter wissen
Copyright-UCLL-2

NVAO’s instellingsreview laat een sterke kwaliteitscultuur zien en “Moving Minds” die aanzetten tot beweging in Hogeschool UCLL
04/06/2024

Hogeschool UCLL is een ambitieuze hogeschool. Ze kan op een breed draagvlak rekenen in haar opleidingen om de strategische prioriteiten te vertalen in beleid en bijbehorende acties. Dat blijkt uit NVAO’s instellingsreview. NVAO’s reviewcommissie van nationale en internationale experten heeft vastgesteld dat er een sterke kwaliteitscultuur heerst, mede door de vele informele overleggen en de korte lijnen tussen lectoren, studenten en management. UCLL profileert zich als hogeschool voor en door Moving Minds, iets wat volgens de reviewcommissie geen loze slogan is.

(Foto's: copyright Hogeschool UCLL)

Lees meer
Copyright-VIVES

Instellingsreview Hogeschool VIVES toont kwaliteitsvolle opleidingen en werk aan kwaliteitscultuur op hogeschoolniveau
28/05/2024

Hogeschool VIVES kan de kwaliteit van haar opleidingen ook in de toekomst blijven garanderen, op voorwaarde dat ze de kwaliteitscultuur van haar bestuursorganen versterkt. Dat is de belangrijkste conclusie van NVAO’s reviewcommissie van nationale en internationale experten, die Hogeschool VIVES dit academiejaar meermaals heeft bezocht. Die stelde vast dat het onderwijsbeleid van de instelling een logische doorwerking is van haar onderwijsvisie en dat de aansluiting bij maatschappelijke uitdagingen helder is op de terreinen duurzaamheid, nieuwe technologieën en diversiteit.

(Foto's: copyright Hogeschool VIVES)

Lees meer
SBA-2425-2

Oproep Systeembrede Analyse 2024-2025 NVAO Vlaanderen: Studentenparticipatie
27/05/2024

Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geven systeembrede analyses inzicht in ontwikkelde praktijken rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. De resultaten worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) gebundeld in een publiek gedeelde overzichtsrapportage. Het voornaamste doel is het expliciteren van goede praktijken in het Vlaamse hoger onderwijs en het leren van elkaar. Het volledige organisatiekader voor een systeembrede analyse vindt u hier.

Lees meer
Bouwstenen

NVAO Nederland presenteert "Bouwstenen van succes voor TNO-informatiedossier" voor nieuwe opleiding
16/04/2024

Medio maart 2024 organiseerde de NVAO een oploop voor instellingen om inzichten te delen over het informatiedossier voor een nieuwe opleiding. Na de bijeenkomst heeft de NVAO de uitgangspunten samengevat in een beknopt document. De bouwstenen zijn bedoeld als praktisch hulpmiddel voor instellingen die zich voorbereiden op een aanvraag voor de toets nieuwe opleiding (TNO).

Lees meer
8

Inspirerende NVAO-themaochtend over toets nieuwe opleiding
20/03/2024

Op dinsdag 19 maart organiseerde de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een themaochtend met en voor hogeronderwijsinstellingen over de toets nieuwe opleiding (TNO). Het werd een boeiende leerervaring over de bouwstenen van een kwaliteitsvol informatiedossier.

Lees meer
shutterstock_2152503041

NVAO Nederland presenteert nieuw accreditatiekader voor het hoger onderwijs
08/03/2024

Met ingang van 1 april 2024 gaat de NVAO het nieuwe accreditatiekader (kader) hanteren. Dit kader bevat de standaarden en beslisregels voor de beoordeling en accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs, de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en de verzwaarde toets nieuwe opleiding. Die laatste beoordeling maakt deel uit van de procedure waarmee organisaties erkenning kunnen aanvragen als rechtspersoon voor hoger onderwijs. Het kader bevat ook de criteria voor het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs en de regels voor de indeling van opleidingen in het visitatierooster.

 

Lees meer