RSS

Nieuws

Bekijk hieronder het meest actuele nieuws van en over de NVAO.

 • Alle categorieën
 • Alle categorieën
 • Alle regio's
 • Alle regio's
 • Nederland
 • Vlaanderen
 • Alle jaren
 • Alle jaren
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
Filter wissen
UGENT-copyright

UGent toont kwaliteit aan en behaalt positief besluit in NVAO’s instellingsreview
23/03/2023

De Universiteit Gent heeft een uitgebreid en goed functionerend systeem uitgebouwd om de kwaliteit van al haar opleidingen te monitoren en te borgen. Dat besluit NVAO’s reviewcommissie die de Universiteit Gent de afgelopen maanden beoordeeld heeft.

 

Foto's: copyright UGent

Lees meer
565569

NVAO Nederland sluit panelportaal per 1 maart 2023
24/02/2023

Om aanvragen voor de instemming van een panelsamenstelling af te kunnen handelen gebruikt NVAO Nederland sinds enkele jaren het panelportaal. Helaas is het panelportaal technisch niet duurzaam en houdbaar en om die reden sluit de NVAO het panelportaal per 1 maart aanstaande. Lopende aanvragen worden vóór 1 maart afgehandeld of omgezet naar een andere werkwijze. Betrokkenen zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

Lees meer
IMAGE_STOCK_Verpleegkunde

Overzichtsrapportage Vlaanderen: Bachelor in de verpleegkunde
16/02/2023

Kwaliteit door veerkracht & vernieuwing; dit zijn de Vlaamse bacheloropleidingen in de verpleegkunde

De NVAO heeft vertrouwen in de kwaliteit van de opleidingen bachelor in de verpleegkunde. Dat blijkt uit de door de NVAO gepubliceerde overzichtsrapportage van de beoordelingen van deze opleidingen. Dit was echter niet het geval in 2015. Toen sprak de NVAO nog een negatief oordeel uit voor al deze opleidingen verpleegkunde. Wat volgde was een grondige hervorming van de opleiding en een verlenging van de studieduur. De overzichtsrapportage schetst een algemeen beeld van de beoordelingsprocedures en de inhoudelijke bevindingen van de commissies. Het rapport sluit af met NVAO’s inzichten en beleidsaanbevelingen.

Lees meer
fireworks_gd9af9273b_1920

Nieuwjaarsboodschap 2023
09/01/2023

Geachte relatie,

De afgelopen jaren hebben onze hoger onderwijs stelsels een opmerkelijke veerkracht laten zien. Niet alleen in het vinden van nieuwe vormen voor (online) onderwijs en het waarborgen van continuïteit, maar ook in het blijvend werken aan kwaliteitsverbetering. De NVAO heeft dat ook mogen ondervinden. Ook onze activiteiten hebben wij steeds zinvol, en ten dienste van het onderwijs, kunnen voortzetten.

Lees meer
E-mail-toestemmingsverklaring-AVG-foto-toestemming

Tussentijdse reflectie
21/12/2022

Afgelopen maart is het visitatierooster herzien. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2021 de accreditatietermijnen van een groot aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs verlengd om op die manier een betere spreiding van de beoordelingen te realiseren en daarmee de grote schommelingen in de belasting van betrokken organisaties en medewerkers te verminderen. Voor sommige opleidingen is de accreditatietermijn met meer dan twee jaar verlengd en om die reden heeft NVAO Nederland, in opdracht van de minister van OCW, een procedure opgesteld. 

Lees meer
Stocksy_txp5963397cBDG200_Medium_1028693

Onderweg naar kwaliteitsvol werkplekleren in het hoger onderwijs
08/11/2022

Samen met experts uit het werkveld heeft NVAO Nederland gewerkt aan een gids die opleidingen, studenten en organisaties kan inspireren bij de (verdere) ontwikkeling van het werkplekleren. De gids 'Onderweg naar kwaliteitsvol werkplekleren in het hoger onderwijs' beschrijft een systematiek die kan bijdragen aan de dialoog over de kwaliteit van het werkplekleren binnen het hoger onderwijs en is daarom ook voor visitatiepanels, verantwoordelijk voor de beoordeling van opleidingen met werkplekleren in het programma, relevant. 

 

Lees meer