Woo-verzoek

Via een Woo-verzoek vraagt u de NVAO overheidsinformatie openbaar te maken, die in documenten is vastgelegd. Met vragen over overheidsinformatie, kunt u contact opnemen met de contactpersoon Woo van de NVAO. 

Eisen Woo-verzoek

Iedereen mag bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een Woo-verzoek indienen. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken. 

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  1. in het Woo-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar de NVAO over beschikt;
  4. de informatie gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan. 

De NVAO kan een toelichting vragen, als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Contactpersoon Woo

U kunt contact opnemen met de contactpersoon Woo van de NVAO als u vragen heeft over openbare documenten. Ook kunt u vragen stellen over de afhandeling van uw Woo-verzoek, de werking van de Woo of andere Woo-vragen. 

De contactpersoon Woo helpt u dan om de informatie te vinden die u zoekt. Soms krijgt u de informatie meteen. En soms wordt u doorverwezen naar iemand anders. Is de informatie die u zoekt niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Ook daar kan de contactpersoon u mee helpen. 

Contactgegevens

Contactpersoon Woo Contactpersoon Woo