Cequint

Instellingen en opleidingen kunnen de kwaliteit van hun internationalisering  laten beoordelen door onafhankelijke, internationale experts. Met een positieve beoordeling kunnen opleidingen het bijzonder kenmerk internationalisering bij de NVAO aanvragen. Zowel instellingen als opleidingen kunnen bij ECA het Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt) aanvragen.

In 2009-2010 heeft de NVAO met behulp van internationaliseringsexperts een kader opgesteld voor de beoordeling van de kwaliteit van internationalisering. Aanvankelijk gold dit alleen voor opleidingen, enkele jaren later ook voor instellingen. Deze beoordelingen zijn vrijwillig en kunnen bij opleidingen leiden tot de toekenning van een bijzonder kwaliteitskenmerk. 

In de periode 2012-2016 heeft de NVAO een ECA project gecoördineerd om ook instellingen in andere landen de gelegenheid te geven de kwaliteit van internationalisering door onafhankelijke experts te laten beoordelen. Dit heeft geleid tot het Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt) dat sinds 2015 door ECA wordt uitgereikt. Het ECA Certificate kan na een beoordeling door de NVAO of andere ECA lidorganisatie worden aangevraagd door een e-mail te sturen.

Infodesk Team Nederland Nederland

Infodesk Team Vlaanderen Team Vlaanderen