Panelleden

De kwaliteitszorg- en accreditatiestelsels in Nederland en Vlaanderen omvatten beoordelingen op basis van peer review. De stelsels doen daarbij een beroep op de specifieke en onafhankelijke deskundigen.

PANELS IN NEDERLAND

De Nederlandse hogeronderwijsinstellingen worden beoordeeld door visitatiepanels. Een panellid moet gezaghebbend zijn en zo ook worden ervaren door de opleidingen.

COMMISSIES IN VLAANDEREN

De beoordelingen in Vlaanderen gebeuren allemaal op basis van peer review. De NVAO stelt een commissie aan van externe, onafhankelijke deskundigen die in dialoog gaat met de instelling of opleiding die beoordeeld wordt. 

PANEL- OF COMMISSIELID WORDEN

Personen die belangstelling hebben om als panellid een bijdrage te leveren aan het borgen van de kwaliteit van hogeronderwijsopleidingen kunnen hun gegevens doorgeven aan de NVAO.