Zoeken

Zoek hier eenvoudig informatie binnen onze website. Op zoek naar besluiten en rapporten? Klik dan op de button hieronder.

ZOEKEN IN BESLUITEN EN RAPPORTEN
  • Alle types
  • Alle types
  • Evenementen
  • Jobs
  • Nieuws
  • Pagina's
  • Procedures
  • Publicaties
  • Team

Evenementen

NVAO Meet & Greet 2019
03/07/2019

Deze zomer organiseert de NVAO haar jaarlijkse Meet & Greet bij Hotel New York Rotterdam om elkaar te ontmoeten, terug te blikken op en vooruit te zien naar de ontwikkelingen in het hoger onderwijs.  Als medewerker van een Nederlandse of Vlaa...

'In Balans' | lanceringsevent Vlaams Kwaliteitszorgstelsel 2019-2025
18/09/2019

Na drie rondes van opleidingsvisitaties klonk de roep om een andere visie op kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. Op 1 september 2019 is het zover en schakelen we om naar een nieuw Vlaams Kwaliteitszorgstelsel. Samen met de instellingen en koe...

Informatiebijeenkomst Nederland
27/11/2019

Op woensdag 27 november 2019 organiseert de NVAO Afdeling Nederland in cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor (kwaliteitszorg-)medewerkers van universiteiten, hogescholen, koepel- en studentenorganis...

Terugkombijeenkomst secretarissen
17/04/2019

Op 17 april 2019 organiseert de NVAO een terugkomdag voor secretarissen van de NVAO. Op deze dag zoomen we in op de veranderingen in het nieuwe kader en de gevolgen daarvan voor NVAO-secretarissen. Tevens zullen we door middel van casuïstiekbespre...

SAMENarie Studentenparticipatie
29/04/2019

Anno 2019 zijn studenten overheen heel het hoger onderwijslandschap betrokken in het onderwijsbeleid. Studentenvertegenwoordigers zetelen in opleidingscommissies, facultaire raden, bestuursraden en zijn uiteraard ook in Vlaamse overlegorganen goed...

Terugkombijeenkomst secretarissen
12/06/2019

Vanwege de grote belangstelling herhaalt de NVAO de terugkombijeenkomst van 17 april jl. Op 12 juni 2019 organiseert de NVAO opnieuw een terugkombijeenkomst voor secretarissen van de NVAO. Op deze dag zoomen we in op de veranderingen in het nieuw...

Open sollicitatie

Stuur ons een open sollicitatie via het formulier.

Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken vastgesteld
23/05/2018

Het Algemeen Bestuur van de NVAO heeft na overleg met de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten VSNU en de studentenorganisaties ISO en LSVb en met instemming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Protocol b...

Launch of new Database of Quality Assurance Reports (DEQAR), supported by NVAO
23/05/2018

At the start of the EHEA Ministerial Conference in Paris and EQAR’s 10th anniversary, the new Database of Quality Assurance Reports (DEQAR) was launched. It aims to support the transparency of quality in European higher education by giving easily ...

Universiteit Wageningen ontvangt positief besluit instellingstoets kwaliteitszorg
26/06/2018

Op woensdag 20 juni 2018 ontving prof.dr.ir. Louise O. Fresco, voorzitter van het Raad van Bestuur van de Universiteit Wageningen, een positief besluit voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van panelvoorzitter prof. dr. Frank van der ...

Kader 2018 op 1 februari van kracht
29/01/2019

Het Kader 2018 wordt op 1 februari 2019 van kracht.

Kwaliteitszorgstelsel Vlaanderen

De NVAO bewaakt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Om die rol waar te maken ontwierp de NVAO in samenwerking met alle belanghebbenden het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel. Dit stelsel vormt een geordend en samenhangend geheel van beo...

Internationale Strategie

De NVAO heeft vanaf haar ontstaan aan internationalisering een hoge prioriteit toegekend. Zowel het binationale karakter van de organisatie als de internationale gerichtheid van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs maken dit vanzelfsprekend....

Bolognaproces

Het Bolognaproces is in 1999 van start gegaan en sindsdien komen de voor hoger onderwijs verantwoordelijke ministers van alle (nu 48) landen van de Europese Hogeronderwijsruimte om het jaar samen om gezamenlijke afspraken te maken. Deze afspraken ...

European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes

De European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes maakt het zo mogelijk om op basis van één kwaliteitsbeoordeling accreditatie in alle landen van de Europese hogeronderwijsruimte te verkrijgen waar opleidingsaccreditatie verplicht is....

Procedures

Accreditatie nieuwe opleiding
Nederland

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...

Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie
Nederland

In de pilot instellingsaccreditatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verkrijgen de geselecteerde instellingen instellingsaccreditatie en kunnen zij hun opleidingen voor een lichtere opleidingsaccreditatie voordragen aa...

Transnationaal onderwijs (buitenlandse opleiding)
Nederland

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen opleidingen in het buitenland verzorgen (transnationaal onderwijs) (Staatsblad 2018-152). Na goedkeuring kunnen Nederlandse graden voor de buitenlandse opleiding worden verleend.

Erkenning nieuwe instelling (rechtspersoon voor hoger onderwijs)
Nederland

Nederlandse particuliere organisaties (rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid) die geen financiering ontvangen van de overheid kunnen in Nederland door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden erkend als "rechtspersoon voor ...

Publicaties

NVAO-jaarverslag 2017
juli 2018

Jaarverslag over onze werkzaamheden en verwezenlijkingen in 2017.

Overzichtsrapport Instellingsreview Vlaanderen
september 2017

Sinds het academiejaar 2015-2016 beoordeelt de NVAO de kwaliteit aan de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen via een instellingsreview. Achttien instellingen kregen tussen maart 2016 en maart 2017 een waarderend, maar te...

Brief deeltijdopleidingen: NVAO en de Inspectie
februari 2019

Voor (nieuwe) studenten is het niet altijd duidelijk hoe lang een deeltijdopleiding of duale opleiding duurt. Soms lijkt het erop dat de gecommuniceerde studieduur van een deeltijdse opleiding korter is dan die van de voltijdse opleiding, terwijl ...

Overzichtsrapportage Educatieve graduaats- en masteropleidingen in Vlaanderen
juni 2019

Uit de beleidsnota van Minister van Onderwijs Hilde Crevits kwam als één van de prioriteiten dehervorming van de lerarenopleiding naar voren, met als doel zowel de lerarenopleiding als hetlerarenberoep te versterken. De specifieke lerarenopleiding...

Beloftevolle lerarenopleidingen in Vlaanderen: vertrouwen, maar tegelijk ook aanbevelingen
juni 2019

Deze FOQUS wil enkele hoofdpunten belichten uit de overzichtsrapportage rond de educatieve opleidingen in Vlaanderen. Die schetst een algemeen beeld van de beoordelingsprocedures en de inhoudelijke bevindingen van de onafhankelijke en externe comm...

NVAO Jaarverslag 2018
juli 2019

In deze speciale uitgave van FOQUS belichten we de activiteiten die wij het afgelopen jaar in Nederland en Vlaanderen hebben verricht. Speciale thema’s worden uitgelicht, zoals onze WFME-erkenning en onze beoordeling in Luxemburg. Andere highlight...

dr. A.H. (Anne) Flierman

Voorzitter, Nederland

Abke van Zandwijk

Communicatieadviseur

Lineke van Bruggen

Beleidsmedewerker