Terug naar het overzicht

Beloftevolle lerarenopleidingen in Vlaanderen: vertrouwen, maar tegelijk ook aanbevelingenRapport

Deze FOQUS wil enkele hoofdpunten belichten uit de overzichtsrapportage rond de educatieve opleidingen in Vlaanderen. Die schetst een algemeen beeld van de beoordelingsprocedures en de inhoudelijke bevindingen van de onafhankelijke en externe commissies, met uitzondering van NVAO's eigen inzichten. Voor de volledige weerslag kunt het overzichtsrapport zelf raadplegen.

 

Gerelateerd nieuws

EPG_VPTV_de_koepelzaal_new_01

NVAO pleit voor benchmark over ambitie Vlaamse lerarenopleiding
05/03/2020

Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement over de lerarenopleiding heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) haar inzichten gedeeld over de kwaliteit van de Vlaamse lerarenopleidingen. Uit de beoordelingen van de 101 educatieve opleidingen blijkt dat deze opleidingen in staat zijn om degelijke en startbekwame leraren af te leveren. De kwaliteitszorgorganisatie bracht ook een aantal beleidssuggesties mee. Zo pleit de NVAO onder meer voor een benchmark over hoe ambitieus de Vlaamse lerarenopleidingen zijn in vergelijking met de streefdoelen die de opleidingen zich in andere landen stellen.

Lees meer
shutterstock_1175325202

Beloftevolle nieuwe lerarenopleidingen in Vlaanderen
04/06/2019

Er is vertrouwen in de potentiële kwaliteit van de nieuwe lerarenopleidingen in Vlaanderen, zo blijkt uit het overzichtsrapport van de NVAO. In opdracht van de beoordelingsinstantie hielden onafhankelijke commissies 59 nieuwe educatieve graduaats- en masteropleidingen tegen het licht. Hoewel die de toets doorstaan en er heel wat goede praktijken aan bod kwamen, zijn er ook aanbevelingen. Het overzichtsrapport schetst een algemeen beeld van de beoordelingsprocedures en de inhoudelijke bevindingen van de onafhankelijke en externe commissies.

Lees meer