European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes

De European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (hierna: "European Approach") maakt het in principe mogelijk om voor een gezamelijke opleiding (joint programme) op basis van één kwaliteitsbeoordeling accreditatie te verkrijgen in de landen waar opleidingsaccreditatie verplicht is. Dit geldt voor alle landen van de Europese hoger onderwijsruimte waar die opleiding wordt aangeboden. In landen waar opleidingsaccreditatie niet verplicht is, kan de European Approach toch vaak een meerwaarde hebben voor de interne kwaliteitszorg, zoals bijvoorbeeld voor de interne midterm review.

Nederlandse en Vlaamse opleidingen die gezamenlijk met één of meerdere instellingen in andere landen worden aangeboden, krijgen vaak te maken met verschillende nationale accreditatievereisten. Dit vormt een belemmering voor de totstandkoming van gezamenlijke opleidingen, terwijl deze in het kader van internationalisering wel gewenst zijn. De NVAO werkt daarom, samen met Europese partners, al ruim tien jaar aan oplossingen hiervoor.

Zo heeft de NVAO het
ECA project JOQAR gecoördineerd dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een Europese oplossing. Die bestaat uit de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes die in mei 2015 (Yerevan, Armenië) door de ministers van de Europese hogeronderwijsruimte is aangenomen. 

Deze European Approach bevat een kader met standaarden en een beschrijving van de werkwijze voor de beoordeling van internationale gezamenlijke opleidingen*.

Met behulp van dit kader kunnen alle kwaliteitszorgorganisaties die in het EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education) zijn opgenomen beoordelingen van gezamenlijke opleidingen uitvoeren. De ministers hebben afgesproken dat de uitkomsten van beoordelingen, die zijn uitgevoerd met de European Approach, worden erkend in alle landen van de Europese hogeronderwijsruimte. In de praktijk blijkt dat in een aantal landen de nationale wetgeving nog in de weg zit en dat er soms toch aanvullende eisen of specifieke voorschriften zijn. Het is daarom van belang dat voor de procedure begint al wordt afgestemd wat de situatie in de verschillende landen is en wat wel en wat niet mogelijk is. De NVAO kan daarbij een faciliterende rol spelen.

De NVAO beoordeelt gezamenlijke opleidingen van Nederlandse met buitenlandse instellingen met de European Approach.

U kunt informatie over de European Approach, evenals een toolkit en een format van het rapport, vinden op de
website van het ImpEA-project.

*Aan deze gezamenlijke opleidingen die door instellingen in verschillende landen worden verzorgd, kan zowel één gezamenlijk diploma als meerdere nationale diploma’s verbonden zijn): joint degree, double degree of multiple degree.


Let op: de NVAO aanvaardt alleen aanvragen volgens de European Approach met panelverslagen van andere agentschappen die zijn geregistreerd in het EQAR indien de verslagen de opmaak van de European Approach volgen.  

EUROPEAN APPROACH

Wil u meer weten over de geldende standaarden, de historiek of hoe landen de European Approach nationaal implementeren?

PROCEDURE NEDERLAND

Voor de beoordeling van joint degrees en joint programmes geldt er in Nederland een specifieke procedure, uitgaand van de European Approach.

PROCEDURE VLAANDEREN

Voor de erkenning van internationale gezamenlijke opleidingen geldt er in Vlaanderen een specifieke procedure, uitgaand van de European Approach.