European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes

De European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes maakt het zo mogelijk om op basis van één kwaliteitsbeoordeling accreditatie in alle landen van de Europese hogeronderwijsruimte te verkrijgen waar opleidingsaccreditatie verplicht is. 

 

 

Nederlandse en Vlaamse opleidingen die gezamenlijk met een of meerdere instellingen in andere landen worden aangeboden, krijgen vaak te maken met verschillende nationale accreditatievereisten. Dit vormt een belemmering voor de totstandkoming van gezamenlijke opleidingen, terwijl deze in het kader van internationalisering wel gewenst zijn. De NVAO werkt daarom, samen met Europese partners, al ruim tien jaar aan oplossingen hiervoor.


Zo heeft de NVAO het ECA project JOQAR gecoördineerd dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een Europese oplossing. Deze oplossing bestaat uit de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes die in mei 2015 door de ministers van de Europese Hogeronderwijsruimte is aangenomen. 

Deze Europese aanpak bestaat uit één kader met de standaarden en werkwijze voor de beoordeling van internationale gezamenlijke opleidingen. Aan deze gezamenlijke opleidingen die door instellingen in verschillende landen worden verzorgd, kan zowel één gezamenlijk diploma als meerdere nationale diploma’s verbonden zijn. 

Met behulp van dit kader kunnen alle kwaliteitszorgorganisaties die in het Europese Register zijn opgenomen beoordelingen van gezamenlijke opleidingen uitvoeren. De ministers hebben afgesproken dat de uitkomsten van beoordelingen die zijn uitgevoerd met het Europese kader worden erkend in alle landen van de Europese Hogeronderwijsruimte. De NVAO zal gezamenlijke opleidingen bij voorkeur beoordelen met het Europese kader.


Let op: NVAO aanvaardt alleen aanvragen volgens de European Approach of Joint Programmes met panelverslagen van andere agentschappen die zijn geregistreerd in het EQAR indien de verslagen de opmaak van de European Approach volgen.  

EUROPEAN APPROACH

Wil u meer weten over de geldende standaarden, de historiek of hoe landen de European Approach nationaal implementeren?

PROCEDURE NEDERLAND

Voor de beoordeling van joint degrees en joint programmes geldt er in Nederland een specifieke procedure, uitgaand van de European Approach.

PROCEDURE VLAANDEREN

Voor de erkenning van internationale gezamenlijke opleidingen geldt er in Vlaanderen een specifieke procedure, uitgaand van de European Approach.