Terug naar het overzicht Pdf

Internationale gezamenlijke opleidingen

Internationale gezamenlijke opleidingen zijn opleidingen georganiseerd door een Vlaamse hogeronderwijsinstelling onderwijs samen met een of meer buitenlandse hogeronderwijsinstellingen die bij succesvolle voltooiing ervan leiden tot een gezamenlijk diploma. Deze opleidingen worden beoordeeld aan de hand van de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, goedgekeurd door de ministers van de Europese Hogeronderwijsruimte.

Algemene informatie

Internationale gezamenlijke opleidingen zijn opleidingen georganiseerd door een Vlaamse hogeronderwijsinstelling onderwijs samen met een of meer buitenlandse hogeronderwijsinstellingen die bij succesvolle voltooiing ervan leiden tot een gezamenlijk diploma. Deze opleidingen worden beoordeeld aan de hand van de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, goedgekeurd door de ministers van de Europese Hogeronderwijsruimte.

[De NVAO ontwikkelt momenteel een kader om deze beoordelingen vorm te geven.]

Instellingen kunnen voor de beoordeling van internationale gezamenlijke opleidingen een beroep doen op de NVAO of op een evaluatieorgaan dat bij het European Quality Assurance Register for Higher Education is geregistreerd.

Stappenplan

Tarieven

  tarief
bestaande internationale gezamenlijke opleiding: 500 euro
nieuwe internationale gezamenlijke opleiding: 5.000 euro


Er zijn geen kosten verbonden aan het toetsen van een bijzonder kwaliteitskenmerk als onderdeel van de reguliere beoordeling. Het separaat beoordelen van een bijzonder kwaliteitskenmerk is kostendekkend.

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. Indien de NVAO de aanvraag niet ontvankelijk verklaart, wordt het bedrag teruggestort. Wanneer bij een toets nieuwe opleiding de instelling de aanvraag (tijdelijk) terugtrekt, wordt een gedeelte van het bedrag teruggestort, voor zover de commissie van deskundigen nog geen werkzaamheden heeft verricht. Bij herindiening is het tarief opnieuw verschuldigd.

Aanvraag indienen

[De NVAO ontwikkelt momenteel een kader om deze beoordelingen vorm te geven.]

Instellingen kunnen voor de beoordeling van internationale gezamenlijke opleidingen een beroep doen op de NVAO of op een evaluatieorgaan dat bij het European Quality Assurance Register for Higher Education is geregistreerd.

Contactpersoon

2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_141

Dagmar Provijn

#alle instellingen

Bezwaar/beroep indienen

Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

Meer info