Bolognaproces

Het Bolognaproces is in 1999 van start gegaan en sindsdien komen de voor hoger onderwijs verantwoordelijke ministers van alle (nu 48) landen van de Europese Hogeronderwijsruimte om het jaar samen om gezamenlijke afspraken te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in communiqúes. Het laatst gebeurde dit in mei 2018 in Parijs, en de volgende keer zal dit plaatsvinden in Rome in 2020. 

Voor kwaliteitszorg is een belangrijke mijlpaal de totstandkoming in 2005 van de Europese standaarden en richtlijnen voor kwaliteitszorg, de zogenaamde ESG, die in 2015 zijn geactualiseerd. De ESG geven richting aan de interne kwaliteitszorg binnen universiteiten en hogescholen, waarbij de uitwerking van het interne kwaliteitszorgsysteem uiteraard aan de instellingen zelf is. De ESG bevatten verder bepalingen ten aanzien van de externe kwaliteitszorg waaraan ook de NVAO is gehouden.


Een andere belangrijke mijlpaal is het Register van kwaliteitszorgorganisaties EQAR. In dit register zijn alle kwaliteitszorgorganisaties opgenomen waarvan door onafhankelijke experts is vastgesteld dat deze organisaties voldoen aan de ESG. De NVAO is al sinds 2008 opgenomen in het Register, en behoorde daarmee tot de eersten. Elke 5 jaar stelt het EQAR Register Comité op basis van een advies van een extern panel vast of de NVAO nog voldoet aan de ESG. De NVAO beoordeelt opleidingen en instellingen maar wordt dus ook zelf beoordeeld.Voor de beoordelingskaders die de NVAO hanteert is het nationale kwalificatieraamwerk van belang, dat is gebaseerd op het Europese kwalificatieraamwerk.

De NVAO heeft bijgedragen aan zowel de ontwikkeling van het Europese raamwerk als de totstandkoming van de Nederlandse en Vlaamse kwalificatieraamwerken. Een door de NVAO ingestelde commissie van onafhankelijke internationale experts heeft in 2009 vastgesteld dat de Nederlandse en Vlaamse kwalificatieraamwerken compatibel zijn met het Europese. Specifiek voor gezamenlijke opleidingen die door instellingen in verschillende Europese landen worden aangeboden, is in 2015 een Europese aanpak door de ministers van de Europese Hogeronderwijsruimte overeengekomen.