Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR)

De learning outcomes of domeinspecifieke leerresultaten (DLR) in Vlaanderen beschrijven de onderwijskwalificatie en geven daarmee invulling aan een gemeenschappelijke competentieset waarvan verwacht wordt dat alle studenten Vlaanderenbreed ze verwerven binnen een bepaalde opleiding. Domeinspecifieke leerresultaten worden, door middel van structureel overleg, gezamenlijk uitgeschreven door de instellingen die een bepaalde (nieuwe of hernieuwde) onderwijskwalificatie aanbieden.

De NVAO valideert de domeinspecifieke leerresultaten voor de master-, bachelor-, en graduaatsopleidingen (HBO5) in Vlaanderen nadat deze zijn vastgesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR - voor bachelors en masters), of door de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA - voor gegradueerden). Dit zowel voor nieuwe opleidingen bij het indienen van een TNO als bij het actualiseren van reeds bestaande domeinspecifieke leerresultaten. 

De domeinspecifieke leerresultaten worden op niveau ingeschaald in de Vlaamse kwalificatiestructuur en worden gepubliceerd in de kwalificatiedatabank van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). 

Aanvraag validatie DLR

De aanvraag voor validatie van een DLR gebeurt via ons e-mailadres en bestaat uit ten minste: 

  • een aanvraagbrief/e-mail
  • een formulier vaststelling/validering domeinspecifieke leerresultaten
  • een verslag van toetsingsgroep/taakgroep