Besluiten en rapporten

NVAO Nederland heeft op dit moment technische problemen. Hierdoor worden niet alle besluiten en rapporten op een juiste manier gepubliceerd. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons door middel van de onderstaande knop. 

Contact

Beëindiging tijdelijke TNO-regeling

Per 1 september aanstaande beëindigt NVAO Nederland de tijdelijke TNO-regeling. Dit heeft consequenties voor hoger onderwijsinstellingen die een nieuwe TNO-aanvraag indienen. Ben je benieuwd wat? Klik dan op de onderstaande knop voor meer informatie over deze procedure.   

Lees meer

Vertrouwen in kwaliteit

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid als onafhankelijke accreditatieorganisatie. De NVAO werkt zowel binationaal als internationaal. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma.

Over ons

Procedure

Nieuwe opleiding beoordelen

Elke nieuw op te starten opleiding moet een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) doorlopen bij de NVAO. Na enkele jaren kan een nieuw erkende opleiding een eerste opleidingsaccreditatie verkrijgen. 

Bestaande opleiding beoordelen

Bestaande opleidingen worden periodiek beoordeeld. Hoe dit gebeurt, hangt onder meer af van het instellingstype.

bestaande instelling beoordelen

In Vlaanderen is een universiteit of hogeschool verplicht periodiek een instellingsreview (IR) te doorlopen. In Nederland kan een instelling deelnemen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK).

nieuwe instelling beoordelen

#niet-erkende onderwijsverstrekkers
Hogeronderwijsinstellingen moeten worden erkend door de Vlaamse en Nederlandse overheid. Daarna kunnen zij erkende opleidingen verstrekken, erkende diploma’s uitreiken en eventueel in aanmerking komen voor financiering.

Beoordeling HBO5 Verpleegkunde

#hogescholen #HBO5 VK
NVAO en de Onderwijsinspectie beoordelen samen de HBO5-opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen op hun kwaliteit. Die opleiding maakt deel uit van het hoger onderwijs, maar je volgt ze in een school voor voltijds secundair onderwijs. 

KWALITEITSZORGSTELSELS

Nederland en Vlaanderen kennen ieder een eigen kwaliteitszorgstelsel, een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg. Een kwaliteitszorgstelsel omvat de verschillende procedures en de voorwaarden om accreditatie te kunnen verkrijgen. Alle NVAO-procedures vinden hun grondslag in beoordelingskaders.

BESLUITEN EN RAPPORTEN ZOEKEN

Meetings_2

Panelleden

Students_2

(oud) studenten

IN DE KIJKER

Schermafbeelding_2021_10_01_om_15_54_38

Cocreatie met het werkveld: allereerste Vlaamse systeembrede analyse

Hoe realiseer je als hogeschool of universiteit cocreatie met het werkveld? Waar ligt de meerwaarde voor alle betrokkenen en waar moet je in de praktijk voldoende aandacht voor hebben? Wat is nodig om creativiteit te stimuleren? Hoe evalueer je cocreatie met het werkveld? De resultaten uit de allereerste systeembrede analyse in Vlaanderen over cocreatie met het werkveld zijn nu verpakt in een toegankelijke publicatie. Verschillende (internationale) ervaringsdeskundigen delen hun inzichten, reiken kaders aan en illustreren deze met goede praktijken uit het Vlaamse hoger onderwijs.

vives_015b113b64d4c53

NVAO’s radicale omslag in Vlaanderen: beoordelen vanuit de eigenheid van een instelling

De graduaatsopleiding winkelmanagement van VIVES hogeschool heeft als eerste opleiding in Vlaanderen een rapport nieuwe stijl op zak, op maat van hun eigen regie. De strakke beoordelingskaders, gedetailleerde checklists en interviewstijl zijn vervangen door NVAO’s Waarderende Aanpak, open kaders en dito gedachtewisselingen. NVAO peilde bij VIVES naar de impact van deze radicaal andere benadering van kwaliteitszorg.

Stocksy_txp5963397cBDG200_Medium_1065412

Jo van Ham en Marc Vermeulen toegetreden tot bestuur

Het Comité van Ministers heeft op voordracht van Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, twee nieuwe bestuursleden voor het Algemeen Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag benoemd. Per 1 mei jl. zijn Jo van Ham en Marc Vermeulen toegetreden tot het bestuur. 

NIEUWS

Arnold_Jonk1

Arnold Jonk benoemd tot nieuwe voorzitter NVAO
11/07/2022

Het Comité van Ministers heeft op voordracht van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dr. Arnold Jonk benoemd tot voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Hij volgt Sander van den Eijnden op, die per 1 november 2022 terugtreedt als voorzitter van de NVAO. Daarmee wordt Arnold Jonk het enige door Nederland voorgedragen lid van het dagelijks bestuur. Hij start zijn werkzaamheden op 1 oktober aanstaande. Een maand later neemt hij de voorzittershamer over.

Lees meer
KU-Leuven-copyright

Groen licht voor de instellingsreview van de Katholieke Universiteit Leuven
08/07/2022

Net voor de zomervakantie mag de KU Leuven een positief besluit instellingsreview in ontvangst nemen. Lees hieronder verder. 

 

Alle foto's: ©KU Leuven

Lees meer
Meetings_2

Beëindiging tijdelijke TNO-regeling
20/06/2022

In het voorjaar van 2020 heeft NVAO Nederland aanpassingen doorgevoerd in de uitvoering van TNO-procedures om zodoende ook tijdens onzekere omstandigheden de behandeling van ingediende aanvragen voort te kunnen zetten. Inmiddels gelden er (voorlopig) geen beperkende maatregelen meer en dat betekent dat de tijdelijke TNO-regeling per 1 september aanstaande komt te vervallen. 

Lees meer
Alle nieuws

AGENDA

15 09 '22

'Op weg naar meer eigenaarschap en (zelf)vertrouwen' (15-9-22)

Lees meer
05 10 '22

Online Vragenuurtje NVAO Nederland

Lees meer
Alle evenementen