Vertraging afhandeling accreditaties

NVAO Nederland hecht veel waarde aan een juiste en nauwkeurige beoordeling van accreditaties van associate degree-, bachelor-, en (postinitiële) masteropleidingen. Door omstandigheden is er helaas een vertraging ontstaan. Wij doen er alles aan om de binnengekomen dossiers zo snel mogelijk af te handelen. 

Meer weten? Contact ons

Coronavirus: maatregelen NVAO

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) in Nederland en in Vlaanderen te beperken, neemt de NVAO enkele maatregelen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Wanneer de genomen maatregelen wijzigen, informeren we u hierover. Voor vragen kunt u ons het beste bereiken per email, indien nodig zullen wij zelf telefonisch met u contact opnemen. 

Blijf op de hoogte

Vertrouwen in kwaliteit

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid als onafhankelijke accreditatieorganisatie. De NVAO werkt zowel binationaal als internationaal. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma.

Over ons

Procedure

Nieuwe opleiding beoordelen

Elke nieuw op te starten opleiding moet een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) doorlopen bij de NVAO. Na enkele jaren kan een nieuw erkende opleiding een eerste opleidingsaccreditatie verkrijgen. 

Bestaande opleiding beoordelen

Bestaande opleidingen worden periodiek beoordeeld. Hoe dit gebeurt, hangt onder meer af van het instellingstype.

bestaande instelling beoordelen

In Vlaanderen is een universiteit of hogeschool verplicht periodiek een instellingsreview (IR) te doorlopen. In Nederland kan een instelling deelnemen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK).

nieuwe instelling beoordelen

#niet-erkende onderwijsverstrekkers
Hogeronderwijsinstellingen moeten worden erkend door de Vlaamse en Nederlandse overheid. Daarna kunnen zij erkende opleidingen verstrekken, erkende diploma’s uitreiken en eventueel in aanmerking komen voor financiering.

Beoordeling HBO5 Verpleegkunde

#hogescholen #HBO5 VK
NVAO en de Onderwijsinspectie beoordelen samen de HBO5-opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen op hun kwaliteit. Die opleiding maakt deel uit van het hoger onderwijs, maar je volgt ze in een school voor voltijds secundair onderwijs. 

KWALITEITSZORGSTELSELS

Nederland en Vlaanderen kennen ieder een eigen kwaliteitszorgstelsel, een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg. Een kwaliteitszorgstelsel omvat de verschillende procedures en de voorwaarden om accreditatie te kunnen verkrijgen. Alle NVAO-procedures vinden hun grondslag in beoordelingskaders.

BESLUITEN EN RAPPORTEN ZOEKEN

Meetings_2

Panelleden

Students_2

(oud) studenten

IN DE KIJKER

Schermafbeelding_2021_10_01_om_15_54_38

Cocreatie met het werkveld: allereerste Vlaamse systeembrede analyse

Hoe realiseer je als hogeschool of universiteit cocreatie met het werkveld? Waar ligt de meerwaarde voor alle betrokkenen en waar moet je in de praktijk voldoende aandacht voor hebben? Wat is nodig om creativiteit te stimuleren? Hoe evalueer je cocreatie met het werkveld? De resultaten uit de allereerste systeembrede analyse in Vlaanderen over cocreatie met het werkveld zijn nu verpakt in een toegankelijke publicatie. Verschillende (internationale) ervaringsdeskundigen delen hun inzichten, reiken kaders aan en illustreren deze met goede praktijken uit het Vlaamse hoger onderwijs.

vives_015b113b64d4c53

NVAO’s radicale omslag in Vlaanderen: beoordelen vanuit de eigenheid van een instelling

De graduaatsopleiding winkelmanagement van VIVES hogeschool heeft als eerste opleiding in Vlaanderen een rapport nieuwe stijl op zak, op maat van hun eigen regie. De strakke beoordelingskaders, gedetailleerde checklists en interviewstijl zijn vervangen door NVAO’s Waarderende Aanpak, open kaders en dito gedachtewisselingen. NVAO peilde bij VIVES naar de impact van deze radicaal andere benadering van kwaliteitszorg.

download_2

TH&MA | Ook kwaliteitszorg moet de grenzen verleggen.

Van 'Europese Universiteiten, een zot initiatief' tot 'Time for action'. Het jongste nummer van TH&MA gaat integraal over deze bright new stars in the European galaxy. NVAO zet de ambitie op een grensverleggende kwaliteitszorg: "Bestaande nationale kaders voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijs sluiten vaak niet goed aan op de nieuwe allianties. Het is dan ook belangrijk om tijdig te bekijken hoe je belemmeringen in de regelgeving kunt wegnemen, om zo tot een gezamenlijk kader te komen".

NIEUWS

Carine_Steverlynck_Tekengebied_1_Tekengebied_1_Tekengebied_1

Vlaamse bestuursploeg bij NVAO vervolledigd
14/12/2021

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft dr. Carine Steverlynck benoemd als Dagelijks Bestuurder van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag. Zij wordt zo mee verantwoordelijk voor de besluitvorming ten aanzien van de beoordelingsprocedures van de accreditatieorganisatie. Luc Van Gorp en Jozef De Cuyper voegen zich bij het Algemeen Bestuur. De vertegenwoordiging van Vlaanderen in de bestuursorganen van de NVAO is hiermee vervolledigd.

Lees meer
Sander

Sander van den Eijnden ontvangt Koninklijke onderscheiding
02/12/2021

Op donderdag 25 november jl. heeft onze voorzitter Sander van den Eijnden afscheid genomen van Hogeschool Leiden. Tijdens een speciale bijeenkomst in Koetshuis De Burcht te Leiden werd stilgestaan bij het voorzitterschap van Sander van den Eijnden. Daarnaast ontving hij van de Leidse burgemeester Henri Lenferink een Koninklijke onderscheiding. 

Lees meer
shutterstock_1175325202

Student-panelleden gezocht voor de procedure Toets Nieuwe Opleiding
29/11/2021

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) zoekt nieuwe studenten voor visitatiepanels voor de procedure Toets Nieuwe Opleiding van de volgende domeinen: ICT/Informatica, Business/Bedrijfskunde, MBA, Gezondheidszorg, Life Sciences, Data Science, Artificial Intelligence en Onderwijskunde.

Lees meer
Alle nieuws

AGENDA

24 02 '22

SAMENarie "Op maat van de eigen regie: het informatiedossier/zelfevaluatierapport"

Lees meer
20 04 '22

Professionaliseringsmiddag Secretarissen

Lees meer
Alle evenementen