Vertrouwen in kwaliteit

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid als onafhankelijke accreditatieorganisatie. De NVAO werkt zowel binationaal als internationaal. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma.

Over ons

Procedure

Nieuwe opleiding beoordelen

Elke nieuw op te starten opleiding moet een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) doorlopen bij de NVAO. Na enkele jaren kan een nieuw erkende opleiding een eerste opleidingsaccreditatie verkrijgen. 

Bestaande opleiding beoordelen

Bestaande opleidingen worden periodiek beoordeeld. Hoe dit gebeurt, hangt onder meer af van het instellingstype.

bestaande instelling beoordelen

In Vlaanderen is een universiteit of hogeschool verplicht periodiek een instellingsreview (IR) te doorlopen. In Nederland kan een instelling deelnemen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK).

nieuwe instelling beoordelen

Hogeronderwijsinstellingen moeten worden erkend door de Vlaamse en Nederlandse overheid. Daarna kunnen zij erkende opleidingen verstrekken, erkende diploma’s uitreiken en eventueel in aanmerking komen voor financiering.

Kwaliteitsafspraken

De kwaliteitsafspraken worden door de NVAO beoordeeld. Bij de kwaliteitsafspraken gaat het om de studievoorschotgelden die instellingen besteden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

KWALITEITSZORGSTELSELS

Nederland en Vlaanderen kennen ieder een eigen kwaliteitszorgstelsel, een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg. Een kwaliteitszorgstelsel omvat de verschillende procedures en de voorwaarden om accreditatie te kunnen verkrijgen. Alle NVAO-procedures vinden hun grondslag in beoordelingskaders.

BESLUITEN EN RAPPORTEN ZOEKEN

Meetings_2

Panelleden

Students_2

(oud) studenten

IN DE KIJKER

Stocksy_txp5963397cBDG200_Medium_1963534

Brief deeltijdopleidingen: NVAO en de Inspectie

Voor (nieuwe) studenten is het niet altijd duidelijk hoe lang een deeltijdopleiding of duale opleiding duurt. Bijgaand treft u de brief van de NVAO en de Inspectie aan de hogeronderwijsinstellingen. In de brief zijn ook de wettelijke uitgangspunten beschreven.

download_1

WFME-erkenning NVAO

NVAO werd begin november erkend door de World Federation for Medical Education (WFME), de eerste kwaliteitszorgorganisatie die deze erkenning krijgt in de Europese Unie.

Stocksy_txp5963397cBDG200_Medium_1032700

Nieuw HOGERONDERWIJSREGISTER

De Vlaamse overheid lanceerde een compleet vernieuwde versie van de online witte lijst voor alle erkende opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen.

NIEUWS

politie_academie

Accreditatieprocedure hbo-opleidingen Politieacademie afgerond
15/05/2019

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de heraccreditatie van vier hbo-opleidingen van de Politieacademie afgerond.

Lees meer
Engelse_website_online

Engelse versie website online
18/04/2019

Ook onze Engelstalige gebruikers kunnen nu nog sneller dan ooit antwoorden vinden hun vragen, aangezien vanaf vandaag de Engelse versie van onze nieuwe website online staat. We gebruiken niet langer een aparte website. De Engelstalige versie van de pagina's zijn geïntegreerd in de algemene website. Op deze manier kan een gebruiker eenvoudig van taal wisselen op elke pagina.
Lees meer
AB_Lid_Jeroen_Huisman

Jeroen Huisman benoemd tot lid Algemeen Bestuur NVAO
16/04/2019

Op voordracht van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Comité van Ministers (Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs) per 1 april 2019 de heer prof. dr. J. Huisman benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag. Hij volgt daarmee mevrouw professor S.E. Buitendijk op, die sinds mei 2017 bestuurslid was.

Lees meer
Alle nieuws

AGENDA

12 06 '19

Terugkombijeenkomst secretarissen

Den Haag
Lees meer
Alle evenementen