Coronavirus: maatregelen NVAO

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) in Nederland en in Vlaanderen te beperken, neemt de NVAO enkele maatregelen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Wanneer de genomen maatregelen wijzigen, informeren we u hierover. Voor vragen kunt u ons het beste bereiken per email, indien nodig zullen wij zelf telefonisch met u contact opnemen. 

Blijf op de hoogte

Vertrouwen in kwaliteit

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid als onafhankelijke accreditatieorganisatie. De NVAO werkt zowel binationaal als internationaal. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma.

Over ons

Procedure

Nieuwe opleiding beoordelen

Elke nieuw op te starten opleiding moet een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) doorlopen bij de NVAO. Na enkele jaren kan een nieuw erkende opleiding een eerste opleidingsaccreditatie verkrijgen. 

Bestaande opleiding beoordelen

Bestaande opleidingen worden periodiek beoordeeld. Hoe dit gebeurt, hangt onder meer af van het instellingstype.

bestaande instelling beoordelen

In Vlaanderen is een universiteit of hogeschool verplicht periodiek een instellingsreview (IR) te doorlopen. In Nederland kan een instelling deelnemen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK).

nieuwe instelling beoordelen

#niet-erkende onderwijsverstrekkers
Hogeronderwijsinstellingen moeten worden erkend door de Vlaamse en Nederlandse overheid. Daarna kunnen zij erkende opleidingen verstrekken, erkende diploma’s uitreiken en eventueel in aanmerking komen voor financiering.

Beoordeling HBO5 Verpleegkunde

#hogescholen #HBO5 VK
NVAO en de Onderwijsinspectie beoordelen samen de HBO5-opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen op hun kwaliteit. Die opleiding maakt deel uit van het hoger onderwijs, maar je volgt ze in een school voor voltijds secundair onderwijs. 

KWALITEITSZORGSTELSELS

Nederland en Vlaanderen kennen ieder een eigen kwaliteitszorgstelsel, een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg. Een kwaliteitszorgstelsel omvat de verschillende procedures en de voorwaarden om accreditatie te kunnen verkrijgen. Alle NVAO-procedures vinden hun grondslag in beoordelingskaders.

BESLUITEN EN RAPPORTEN ZOEKEN

Meetings_2

Panelleden

Students_2

(oud) studenten

IN DE KIJKER

shutterstock_447325984_small

ENQA case example: what NVAO (Flanders) has learned from a pandemic crisis

As we emerge from this crisis, reflection is still needed. This case example that we wrote for ENQA describes our actions in Flanders to maintain quality assurance during challenging times: from online dialogues and hybrid site visits as an additional tool in our toolkit to accelerating the development of an online training platform.

vives_015b113b64d4c53

NVAO’s radicale omslag in Vlaanderen: beoordelen vanuit de eigenheid van een instelling

De graduaatsopleiding winkelmanagement van VIVES hogeschool heeft als eerste opleiding in Vlaanderen een rapport nieuwe stijl op zak, op maat van hun eigen regie. De strakke beoordelingskaders, gedetailleerde checklists en interviewstijl zijn vervangen door NVAO’s Waarderende Aanpak, open kaders en dito gedachtewisselingen. NVAO peilde bij VIVES naar de impact van deze radicaal andere benadering van kwaliteitszorg.

w400h400zcCq75_2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_14

TH&MA | Ook kwaliteitszorg moet de grenzen verleggen.

Van 'Europese Universiteiten, een zot initiatief' tot 'Time for action'. Het jongste nummer van TH&MA gaat integraal over deze bright new stars in the European galaxy. Mark Frederiks (NVAO & coördinator EUniQ-project) zet de ambitie op een grensverleggende kwaliteitszorg: "Bestaande nationale kaders voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijs sluiten vaak niet goed aan op de nieuwe allianties. Het is dan ook belangrijk om tijdig te bekijken hoe je belemmeringen in de regelgeving kunt wegnemen, om zo tot een gezamenlijk kader te komen".

NIEUWS

shutterstock_1175325202

Student-panelleden gezocht voor de procedure Toets Nieuwe Opleiding
29/11/2021

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) zoekt nieuwe studenten voor visitatiepanels voor de procedure Toets Nieuwe Opleiding van de volgende domeinen: ICT/Informatica, Business/Bedrijfskunde, MBA, Gezondheidszorg, Life Sciences, Data Science, Artificial Intelligence en Onderwijskunde.

Lees meer
2019_2048_NVAO_by_Anne_Sunderman_17

Anneke Luijten-Lub verlaat de NVAO per half december
05/11/2021

Per half december verlaat bestuurder Anneke Luijten-Lub de NVAO na ruim twee jaar. Zij wordt interim lid van het College van Bestuur bij Hogeschool Van Hall Larenstein.

Lees meer
FATYHV3XIAcDe_2

Vertrouwen in kwaliteitszorgsystemen basis voor automatische wederzijdse erkenning diplomaniveau Benelux-Baltische staten
28/09/2021

De Benelux heeft een akkoord gesloten met de Baltische staten over de automatische wederzijdse erkenning van hogeronderwijsdiploma’s. Die afspraak bestond sinds 2015 reeds binnen de Benelux voor bachelor- en masterdiploma’s en later ook voor graduaats- en doctoraatsdiploma’s. De Benelux-landen en de Baltische staten vormen nu samen de enige regio in de zogenaamde Europese Hogeronderwijsruimte waarbinnen het niveau van diploma’s automatisch worden erkend. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie juicht deze evolutie toe.

Lees meer
Alle nieuws

AGENDA

20 04 '22

Professionaliseringsmiddag Secretarissen

Lees meer
Alle evenementen