Oproep Systeembrede Analyse Vlaanderen: Curriculum-ontwikkeling & futureproof curricula

De oproep voor onze volgende Systeembrede Analyse (2023-2024) staat nu online!  Reageer als instelling of opleiding op deze oproep. 

Lees de oproep!

NVAO Nederland zoekt student-panelleden

NVAO Nederland is op zoek naar studenten voor de procedure Toets Nieuwe Opleiding. Momenteel is er behoefte aan studenten in de volgende domeinen: Artificial Intelligence, Bestuurskunde/Sociale Wetenschappen, Business/Bedrijfskunde, Data Science, Finance & Control, Gezondheidszorg, ICT/Informatica, Life Sciences, MBA en Onderwijskunde.  

Meer info

Vertrouwen in kwaliteit

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid als onafhankelijke accreditatieorganisatie. De NVAO werkt zowel binationaal als internationaal. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma.

Over ons

Procedure

Nieuwe opleiding beoordelen

Elke nieuw op te starten opleiding moet een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) doorlopen bij de NVAO. Na enkele jaren kan een nieuw erkende opleiding een eerste opleidingsaccreditatie verkrijgen. 

Bestaande opleiding beoordelen

Bestaande opleidingen worden periodiek beoordeeld. Hoe dit gebeurt, hangt onder meer af van het instellingstype.

bestaande instelling beoordelen

In Vlaanderen is een universiteit of hogeschool verplicht periodiek een instellingsreview (IR) te doorlopen. In Nederland kan een instelling deelnemen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK).

nieuwe instelling beoordelen

#niet-erkende onderwijsverstrekkers
Hogeronderwijsinstellingen moeten worden erkend door de Vlaamse en Nederlandse overheid. Daarna kunnen zij erkende opleidingen verstrekken, erkende diploma’s uitreiken en eventueel in aanmerking komen voor financiering.

Beoordeling HBO5 Verpleegkunde

#hogescholen #HBO5 VK
NVAO en de Onderwijsinspectie beoordelen samen de HBO5-opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen op hun kwaliteit. Die opleiding maakt deel uit van het hoger onderwijs, maar je volgt ze in een school voor voltijds secundair onderwijs. 

KWALITEITSZORGSTELSELS

Nederland en Vlaanderen kennen ieder een eigen kwaliteitszorgstelsel, een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg. Een kwaliteitszorgstelsel omvat de verschillende procedures en de voorwaarden om accreditatie te kunnen verkrijgen. Alle NVAO-procedures vinden hun grondslag in beoordelingskaders.

Besluiten en rapporten zoeken

Meetings_2

Panelleden

Students_2

(oud) studenten

IN DE KIJKER

Schermafbeelding_2021_10_01_om_15_54_38

Cocreatie met het werkveld: allereerste Vlaamse systeembrede analyse

Hoe realiseer je als hogeschool of universiteit cocreatie met het werkveld? Waar ligt de meerwaarde voor alle betrokkenen en waar moet je in de praktijk voldoende aandacht voor hebben? Wat is nodig om creativiteit te stimuleren? Hoe evalueer je cocreatie met het werkveld? De resultaten uit de allereerste systeembrede analyse in Vlaanderen over cocreatie met het werkveld zijn nu verpakt in een toegankelijke publicatie. Verschillende (internationale) ervaringsdeskundigen delen hun inzichten, reiken kaders aan en illustreren deze met goede praktijken uit het Vlaamse hoger onderwijs.

vives_015b113b64d4c53

NVAO’s radicale omslag in Vlaanderen: beoordelen vanuit de eigenheid van een instelling

De graduaatsopleiding winkelmanagement van VIVES hogeschool heeft als eerste opleiding in Vlaanderen een rapport nieuwe stijl op zak, op maat van hun eigen regie. De strakke beoordelingskaders, gedetailleerde checklists en interviewstijl zijn vervangen door NVAO’s Waarderende Aanpak, open kaders en dito gedachtewisselingen. NVAO peilde bij VIVES naar de impact van deze radicaal andere benadering van kwaliteitszorg.

Stocksy_txp5963397cBDG200_Medium_1065412

Jo van Ham en Marc Vermeulen toegetreden tot bestuur

Het Comité van Ministers heeft op voordracht van Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, twee nieuwe bestuursleden voor het Algemeen Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag benoemd. Per 1 mei jl. zijn Jo van Ham en Marc Vermeulen toegetreden tot het bestuur. 

NIEUWS

IMAGE_Brainstorm

Oproep Systeembrede Analyse 2023-2024 NVAO Vlaanderen: Curriculumontwikkeling - futureproof curricula
22/05/2023

Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geven systeembrede analyses inzicht in ontwikkelde praktijken rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. De resultaten worden door de NVAO gebundeld in een overzichtsrapportage die we publiek delen. Het voornaamste doel is het expliciteren van goede praktijken in het Vlaamse hoger onderwijs en het leren van elkaar.

Lees meer
565569

NVAO Nederland zoekt student-panelleden
10/05/2023

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is op zoek naar studenten voor de procedure Toets Nieuwe Opleiding. In deze plantoets beoordeelt een panel van onafhankelijke deskundigen de kwaliteit van een nieuwe opleiding. Momenteel is er behoefte aan studenten in de volgende domeinen: Artificial Intelligence, Bestuurskunde/Sociale Wetenschappen, Business/Bedrijfskunde, Data Science, Finance & Control, Gezondheidszorg, ICT/Informatica, Life Sciences, MBA en Onderwijskunde.  

Lees meer
Meetings_2

Gewijzigde vergoeding voor panelleden en secretarissen
03/05/2023

NVAO Nederland heeft de vergoeding voor panelleden en secretarissen, die door de NVAO worden ingezet bij procedures, verhoogd. De gewijzigde vergoeding geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 voor nieuw ingediende procedures.  

Lees meer
Alle nieuws

AGENDA

21 06 '23

Meet&Greet 2023

Antwerpen
Lees meer
Alle evenementen