Reflectie Internationalisering - Algemeen Bestuur

Lees hier de reflectie van het Algemeen Bestuur over internationalisering. 

Lees hier

Oproep Systeembrede analyse Vlaanderen 2024-2025: studentenparticipatie

NVAO Vlaanderen lanceert de oproep voor de vijfde systeembrede analyse in 2024-2025, met als thema 'studentenparticipatie'. Heb jij interesse om als instelling of opleiding deel te nemen? 

Lees hier meer info

Overzichtsrapportage Educatieve Masteropleidingen in Vlaanderen

Lees hier de meest recente overzichtsrapportage van NVAO Vlaanderen over de educatieve masteropleidingen! 

Lees hier

Vertrouwen in kwaliteit

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid als onafhankelijke accreditatieorganisatie. De NVAO werkt zowel binationaal als internationaal. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma.

Over ons

Procedure

Nieuwe opleiding beoordelen

Elke nieuw op te starten opleiding moet een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) doorlopen bij de NVAO. Na enkele jaren kan een nieuw erkende opleiding een eerste opleidingsaccreditatie verkrijgen. 

Bestaande opleiding beoordelen

Bestaande opleidingen worden periodiek beoordeeld. Hoe dit gebeurt, hangt onder meer af van het instellingstype.

bestaande instelling beoordelen

In Vlaanderen is een universiteit of hogeschool verplicht periodiek een instellingsreview (IR) te doorlopen. In Nederland kan een instelling deelnemen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK).

nieuwe instelling beoordelen

#niet-erkende onderwijsverstrekkers
Hogeronderwijsinstellingen moeten worden erkend door de Vlaamse en Nederlandse overheid. Daarna kunnen zij erkende opleidingen verstrekken, erkende diploma’s uitreiken en eventueel in aanmerking komen voor financiering.

KWALITEITSZORGSTELSELS

Nederland en Vlaanderen kennen ieder een eigen kwaliteitszorgstelsel, een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg. Een kwaliteitszorgstelsel omvat de verschillende procedures en de voorwaarden om accreditatie te kunnen verkrijgen. Alle NVAO-procedures vinden hun grondslag in beoordelingskaders.

Besluiten en rapporten zoeken

Meetings_2

Panelleden

Students_2

(oud) studenten

IN DE KIJKER

Schermafbeelding_2021_10_01_om_15_54_38

Cocreatie met het werkveld: allereerste Vlaamse systeembrede analyse

Hoe realiseer je als hogeschool of universiteit cocreatie met het werkveld? Waar ligt de meerwaarde voor alle betrokkenen en waar moet je in de praktijk voldoende aandacht voor hebben? Wat is nodig om creativiteit te stimuleren? Hoe evalueer je cocreatie met het werkveld? De resultaten uit de allereerste systeembrede analyse in Vlaanderen over cocreatie met het werkveld zijn nu verpakt in een toegankelijke publicatie. Verschillende (internationale) ervaringsdeskundigen delen hun inzichten, reiken kaders aan en illustreren deze met goede praktijken uit het Vlaamse hoger onderwijs.

vives_015b113b64d4c53

NVAO’s radicale omslag in Vlaanderen: beoordelen vanuit de eigenheid van een instelling

De graduaatsopleiding winkelmanagement van VIVES hogeschool heeft als eerste opleiding in Vlaanderen een rapport nieuwe stijl op zak, op maat van hun eigen regie. De strakke beoordelingskaders, gedetailleerde checklists en interviewstijl zijn vervangen door NVAO’s Waarderende Aanpak, open kaders en dito gedachtewisselingen. NVAO peilde bij VIVES naar de impact van deze radicaal andere benadering van kwaliteitszorg.

Stocksy_txp5963397cBDG200_Medium_1065412

Jo van Ham en Marc Vermeulen toegetreden tot bestuur

Het Comité van Ministers heeft op voordracht van Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, twee nieuwe bestuursleden voor het Algemeen Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag benoemd. Per 1 mei jl. zijn Jo van Ham en Marc Vermeulen toegetreden tot het bestuur. 

NIEUWS

shutterstock_2152503041

NVAO Nederland publiceert Engelse vertaling accreditatiekader
20/06/2024

Sinds 1 april jl. hanteert NVAO Nederland het nieuwe accreditatiekader. Dit bevat de standaarden en beslisregels voor de beoordeling en accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs, de instellingstoets kwaliteitszorg en de verzwaarde toets nieuwe opleiding.

Lees meer
COPYRIGHT-HOWEST

NVAO’s instellingsreview toont Howest als ambitieus, waardengedreven en ondernemend, met de student centraal
18/06/2024

De afgelopen maanden beoordeelde een commissie van nationale en internationale experten de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest). Deze commissie concludeert dat Howest een goed inzicht in de eigen werking heeft en dit combineert met een sterke, ontwikkelingsgerichte kwaliteitscultuur. Ambitie om verder te groeien ziet de commissie graag ondersteund door blijvende aandacht voor de waarden en cultuur die nu zo sterk uitgedragen worden.

(Foto's: copyright Hogeschool West-Vlaanderen)

Lees meer
Copyright-UCLL-2

NVAO’s instellingsreview laat een sterke kwaliteitscultuur zien en “Moving Minds” die aanzetten tot beweging in Hogeschool UCLL
04/06/2024

Hogeschool UCLL is een ambitieuze hogeschool. Ze kan op een breed draagvlak rekenen in haar opleidingen om de strategische prioriteiten te vertalen in beleid en bijbehorende acties. Dat blijkt uit NVAO’s instellingsreview. NVAO’s reviewcommissie van nationale en internationale experten heeft vastgesteld dat er een sterke kwaliteitscultuur heerst, mede door de vele informele overleggen en de korte lijnen tussen lectoren, studenten en management. UCLL profileert zich als hogeschool voor en door Moving Minds, iets wat volgens de reviewcommissie geen loze slogan is.

(Foto's: copyright Hogeschool UCLL)

Lees meer
Alle nieuws