Vertrouwen in kwaliteit

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid als onafhankelijke accreditatieorganisatie. De NVAO werkt zowel binationaal als internationaal. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma.

Over ons

Procedure

Nieuwe opleiding beoordelen

Elke nieuw op te starten opleiding moet een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) doorlopen bij de NVAO. Na enkele jaren kan een nieuw erkende opleiding een eerste opleidingsaccreditatie verkrijgen. 

Bestaande opleiding beoordelen

Bestaande opleidingen worden periodiek beoordeeld. Hoe dit gebeurt, hangt onder meer af van het instellingstype.

bestaande instelling beoordelen

In Vlaanderen is een universiteit of hogeschool verplicht periodiek een instellingsreview (IR) te doorlopen. In Nederland kan een instelling deelnemen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK).

nieuwe instelling beoordelen

Hogeronderwijsinstellingen moeten worden erkend door de Vlaamse en Nederlandse overheid. Daarna kunnen zij erkende opleidingen verstrekken, erkende diploma’s uitreiken en eventueel in aanmerking komen voor financiering.

Kwaliteitsafspraken

De kwaliteitsafspraken worden door de NVAO beoordeeld. Bij de kwaliteitsafspraken gaat het om de studievoorschotgelden die instellingen besteden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

KWALITEITSZORGSTELSELS

Nederland en Vlaanderen kennen ieder een eigen kwaliteitszorgstelsel, een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg. Een kwaliteitszorgstelsel omvat de verschillende procedures en de voorwaarden om accreditatie te kunnen verkrijgen. Alle NVAO-procedures vinden hun grondslag in beoordelingskaders.

BESLUITEN EN RAPPORTEN ZOEKEN

Meetings_2

Panelleden

Students_2

(oud) studenten

IN DE KIJKER

Stocksy_txp5963397cBDG200_Medium_1963534

Overzichtsrapport Educatieve graduaats- en masteropleidingen in Vlaanderen

In opdracht van de NVAO hielden onafhankelijke commissies 59 nieuwe educatieve graduaats- en masteropleidingen tegen het licht. Hoewel die de toets doorstaan, zijn er ook aanbevelingen. Het overzichtsrapport schetst een algemeen beeld van de beoordelingsprocedures en de inhoudelijke bevindingen van de onafhankelijke en externe commissies.

download_1

WFME-erkenning NVAO

NVAO werd begin november erkend door de World Federation for Medical Education (WFME), de eerste kwaliteitszorgorganisatie die deze erkenning krijgt in de Europese Unie.

Stocksy_txp5963397cBDG200_Medium_1032700

Nieuw HOGERONDERWIJSREGISTER

De Vlaamse overheid lanceerde een compleet vernieuwde versie van de online witte lijst voor alle erkende opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen.

NIEUWS

Stocksy_txp07ca3789qQz100_OriginalDelivery_463255

'Altijd die focus op verbetering' - NVAO Jaarverslag 2018
04/07/2019

In deze speciale uitgave van FOQUS belichten we de activiteiten die wij het afgelopen jaar in Nederland en Vlaanderen hebben verricht. Speciale thema’s worden uitgelicht, zoals onze WFME-erkenning en onze beoordeling in Luxemburg. Andere highlights zijn voor Nederland 'De weg naar kwaliteitsafspraken gestart'; 'Het kader 2018'; 'Het experiment leeruitkomsten' en 'Hanzehogeschool, eerste hogeschool met ITK'. Voor Vlaanderen staan centraal 'Het nieuwe Kwaliteitszorgstelsel moet Vlaanderen aan de top houden' en 'Wanneer het hoger onderwijs evalueert' (over de educatieve opleidingen).

Lees meer
Stocksy_txp5963397cBDG200_Medium_1032700

Anneke Luijten benoemd tot lid Dagelijks Bestuur NVAO
01/07/2019

Het Comité van Ministers (Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs) heeft per 1 oktober 2019 op voordracht van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw dr. A. Luijten-Lub benoemd tot lid van het bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag. Mevrouw Luijten treedt toe tot het Dagelijks Bestuur van de NVAO. Zij volgt daarmee de heer drs. R.P. Zevenbergen op die per september terugtreedt aan het einde van zijn tweede bestuurstermijn.

Lees meer
HZ_uitreiking

HZ University of Applied Sciences ontvangt positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg
13/06/2019

Op woensdag 5 juni 2019 ontving het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences (HZ), het certificaat voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De HZ is de tiende Nederlandse instelling die de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg heeft doorlopen en met een positief resultaat heeft afgerond.

Lees meer
Alle nieuws

AGENDA

18 09 '19

Lanceringsevent nieuw Vlaams Kwaliteitszorgstelsel 2019-2025

Brussel
Lees meer
Alle evenementen