Kwaliteitszorgstelsel Nederland

In Nederland startte het accreditatiestelsel in 2002. De bestaande hogeronderwijsopleidingen waren vanaf dat moment 'van rechtswege' (door de wet) geaccrediteerd. De opleidingen werden tot en met 2010 gefaseerd door de NVAO gevisiteerd en beoordeeld.

In januari 2011 trad het tweede Nederlandse accreditatiestelsel in werking en werd de “instellingstoets kwaliteitszorg” geïntroduceerd. Alle Nederlandse universiteiten en de meeste hogescholen hebben de instellingstoets inmiddels doorlopen. De tweede fase van het stelsel eindigde in 2016. 

In 2017 en 2018 werden de opleidingen op basis van een vernieuwd Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 (kader 2016) beoordeeld. Het kader gaat meer uit van ‘vertrouwen’ en de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen.  

Met de ingang van de Wet accreditatie op maat op 1 februari 2018 worden de instellingen en opleidingen beoordeeld op basis van het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2018 (kader 2018). Er wordt onder meer uitgegaan van een binair, ongedifferentieerd oordeel (positief, eventueel onder voorwaarden, en negatief). 

Voor bestaande opleidingen is de accreditatie voor onbepaalde tijd. De NVAO bepaalt periodiek op basis van een door de instellingen aangeleverd visitatierapport of de accreditatie wel of niet kan worden behouden. Nieuwe opleidingen ontvangen de eerste keer een accreditatie voor een termijn van zes jaar.