Wetgeving Nederland

De taken en werkwijze van de NVAO in Nederland zijn in wetgeving vastgelegd en vloeien voort uit:

  • Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden (3 september 2003, inwerkingtreding op 1 april 2005) en Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden (26 februari 2013, inwerkingtreding op 1 april 2014) 
  • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
  • Uitvoeringsbesluit WHW 2008 

Beoordelingskaders:

  • Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2018 (pm)
  • Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 (Stc 2016, 69458, 20 december 2016);

Wetswijzigingen betreffende de accreditatie van het hoger onderwijs: