Over ons

Over NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hogeronderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. 

Daarmee is de NVAO bewaker van de kwaliteit van het hoger onderwijs. De besluiten van de NVAO leiden tot erkenning van diploma’s en titels en waar van toepassing tot bekostiging van opleidingen. De NVAO baseert haar beoordeling op advies van erkende deskundigen. 

De NVAO wil er toe bijdragen dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland erkend wordt als internationaal aan de maat, maatschappelijk relevant en het vertrouwen geniet van studenten, werkgevers en de samenleving. Binnen de opdracht die in het accreditatieverdrag tussen Nederland en Vlaanderen aan de NVAO is toegekend, wil zij de kwaliteit van het hoger onderwijs borgen, verbeteringen stimuleren en een kwaliteitscultuur bevorderen. 


De NVAO werd in 2005 opgericht bij Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen. De taken van de NVAO zijn in wetgeving vastgelegd. Het bureau is gevestigd in Den Haag. 

De NVAO wisselt van gedachten en werkt samen met stakeholders als overheden, hogescholen, universiteiten en vertegenwoordigers van studenten- en koepelorganisaties in Nederland, Vlaanderen, Europa en daarbuiten.  


HISTORIE

De Nederlandse en Vlaamse accreditatiestelsels vloeien voort uit de afspraken van de Europese ministers van Onderwijs om te komen tot een Europese Hogeronderwijsruimte (EHEA). In de betrokken Europese regio's sprak men af om een bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs in te voeren en een onafhankelijk accreditatiestelsel te introduceren. 

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België tekenden op 3 september 2003 een Verdrag over de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs om te komen tot een gemeenschappelijke accreditatieorganisatie. De onafhankelijke Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een internationaal verdragsrechtelijke instantie met rechtspersoonlijkheid naar publiek Nederlands recht per 1 februari 2005. De taken en werkwijze van de NVAO in Nederland en in Vlaanderen zijn in wetgeving vastgelegd.