NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid als onafhankelijke accreditatieorganisatie. De NVAO werkt zowel binationaal als internationaal. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma.

OVER ONS

De NVAO werd in 2005 opgericht bij Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen. De taken van de NVAO zijn in wetgeving vastgelegd. Het bureau is gevestigd in Den Haag. 

BESTUUR

De NVAO wordt aangestuurd door een Algemeen Bestuur. De dagelijkse leiding van de organisatie is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur en het Managementteam.

JOBS

De NVAO streeft naar een gemotiveerd en deskundig team en is daarom voortdurend op zoek naar kwaliteitsvolle medewerkers. Bekijk onze openstaande vacatures of solliciteer spontaan.