NVAO pleit voor benchmark over ambitie Vlaamse lerarenopleiding05/03/2020

Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement over de lerarenopleiding heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) haar inzichten gedeeld over de kwaliteit van de Vlaamse lerarenopleidingen. Uit de beoordelingen van de 101 educatieve opleidingen blijkt dat deze opleidingen in staat zijn om degelijke en startbekwame leraren af te leveren. De kwaliteitszorgorganisatie bracht ook een aantal beleidssuggesties mee. Zo pleit de NVAO onder meer voor een benchmark over hoe ambitieus de Vlaamse lerarenopleidingen zijn in vergelijking met de streefdoelen die de opleidingen zich in andere landen stellen.

De NVAO kijkt toe op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Tussen 2015 en 2019 beoordeelde de toezichthouder zes verschillende soorten lerarenopleidingen. Ze doet hiervoor beroep op commissies van experten uit onder meer het werkveld, onderwijsdeskundigen en studenten. Conclusie: globaal genomen is elke opleiding in staat om degelijke en startbekwame leraren af te leveren. 

De meest recent beoordeelde zijn de nieuwe educatieve graduaats- en masteropleidingen die in september 2019 van start zijn gegaan aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Uit deze beoordelingen van de potentiële kwaliteit van de opleidingen blijkt dat deze hervorming kansen biedt op het versterken en aantrekkelijker maken van de lerarenopleiding. Dat deze opleidingen nieuwe doelgroepen studenten zullen aanspreken is een groot pluspunt. Bezorgdheden waren er wel over de verdere implementatie van de verkorte trajecten voor zij-instromers en over de samenwerking met de stagescholen. 

In de periode 2022-2024 zal de NVAO nagaan of de potentiële kwaliteit van de educatieve graduaats- en masteropleidingen ook effectief in de praktijk gerealiseerd wordt. 

De kwaliteitszorgorganisatie bracht evenwel een aantal beleidssuggesties mee: 
  • Laat de NVAO onderzoeken hoe ambitieus de Vlaamse lerarenopleidingen zijn in vergelijking met de streefdoelen die de opleidingen zich in andere landen stellen. 
  • Onderzoek in welke mate lerarenopleidingen onderling in hun opleidingsspecifieke leerresultaten of streefdoelen van elkaar verschillen, welke specifieke accenten ze hierin leggen en welke invloed dit heeft op de kwaliteit van wie afstudeert. 
  • Pak de uitdagingen waar de meeste, zo niet alle lerarenopleidingen tegenaan lopen gezamenlijk aan op Vlaams niveau, bijvoorbeeld op het vlak van samenwerking tussen opleidingen en stagescholen. 

Dirk Broos, vicevoorzitter: “Vlaamse lerarenopleidingen zijn in staat om degelijke en startbekwame leraren af te leveren. Die startbekwaamheid vraagt ruimte en ondersteunig om zich verder te kunnen ontplooien. Voor de klas staan is het ‘levenslang leren’-beroep bij uitstek. Dan moeten we niet alleen stilstaan bij de kwaliteit van de opleidingen maar ook bij kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding en blijvende professionalisering doorheen de loopbaan. De lerarenopleiding is het startpunt van levenslange professionele ontwikkeling.” 

Gerelateerde publicaties

shutterstock_1175325202

Overzichtsrapportage Educatieve graduaats- en masteropleidingen in Vlaanderen

juni 2019
Lees meer

Beloftevolle lerarenopleidingen in Vlaanderen: vertrouwen, maar tegelijk ook aanbevelingen

juni 2019
FOQUS
Lees meer