Terug naar het overzicht

Overzichtsrapportage Educatieve graduaats- en masteropleidingen in VlaanderenRapport

Uit de beleidsnota van Minister van Onderwijs Hilde Crevits kwam als één van de prioriteiten de
hervorming van de lerarenopleiding naar voren, met als doel zowel de lerarenopleiding als het
lerarenberoep te versterken. De specifieke lerarenopleiding (SLO) zoals die vandaag bestaat,
maakt plaats voor 59 nieuwe educatieve graduaats- en masteropleidingen aan de hogescholen
en universiteiten.

De beoordeling van de kwaliteit van de lerarenopleidingen werd bij de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) gelegd. Hiervoor werd door de NVAO, in nauw overleg met de
Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), een
aangepast beoordelingskader uitgeschreven, bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 8 juni
2018.

Zoals steeds in de beoordelingen van de NVAO, werden de peerreview en de waarderende
aanpak voorop gesteld. Op die manier werd de kwaliteit van de nieuwe educatieve graduaats- en
masteropleidingen getoetst en zullen er in het academiejaar 2019-2020 59 nieuwe opleidingen
van start gaan.

Deze overzichtsrapportage schetst een algemeen beeld van de beoordelingsprocedures en de
inhoudelijke bevindingen van de commissies, die thematisch worden besproken.

 

Gerelateerd nieuws

EPG_VPTV_de_koepelzaal_new_01

NVAO pleit voor benchmark over ambitie Vlaamse lerarenopleiding
05/03/2020

Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement over de lerarenopleiding heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) haar inzichten gedeeld over de kwaliteit van de Vlaamse lerarenopleidingen. Uit de beoordelingen van de 101 educatieve opleidingen blijkt dat deze opleidingen in staat zijn om degelijke en startbekwame leraren af te leveren. De kwaliteitszorgorganisatie bracht ook een aantal beleidssuggesties mee. Zo pleit de NVAO onder meer voor een benchmark over hoe ambitieus de Vlaamse lerarenopleidingen zijn in vergelijking met de streefdoelen die de opleidingen zich in andere landen stellen.

Lees meer
shutterstock_1175325202

Beloftevolle nieuwe lerarenopleidingen in Vlaanderen
04/06/2019

Er is vertrouwen in de potentiële kwaliteit van de nieuwe lerarenopleidingen in Vlaanderen, zo blijkt uit het overzichtsrapport van de NVAO. In opdracht van de beoordelingsinstantie hielden onafhankelijke commissies 59 nieuwe educatieve graduaats- en masteropleidingen tegen het licht. Hoewel die de toets doorstaan en er heel wat goede praktijken aan bod kwamen, zijn er ook aanbevelingen. Het overzichtsrapport schetst een algemeen beeld van de beoordelingsprocedures en de inhoudelijke bevindingen van de onafhankelijke en externe commissies.

Lees meer