Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken vastgesteld23/05/2018

Het Algemeen Bestuur van de NVAO heeft na overleg met de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten VSNU en de studentenorganisaties ISO en LSVb en met instemming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019-2024 vastgesteld voor het beoordelen van de plannen in het kader van de kwaliteitsafspraken van bekostigde hogescholen en universiteiten. Het protocol is op de website van de NVAO gepubliceerd.

Anne Flierman, voorzitter NVAO: ‘Hogescholen en universiteiten maken plannen om de komende jaren te investeren in onderwijskwaliteit. Met de Vereniging Hogescholen, de vereniging universiteiten VSNU en de studentenorganisaties ISO en LSVb hebben wij goed overleg gevoerd over de manier waarop wij die plannen in het kader van de kwaliteitsafspraken en de voortgang daarvan zullen beoordelen. Het protocol voor het beoordelen van de plannen, inclusief beslisregels en onze werkwijze is nu vastgesteld. We voegen de beoordeling van de plannen in het kader van de kwaliteitsafspraken zoveel mogelijk toe aan de bestaande procedures, met respect voor de visie van de instellingen. Zo krijg je een slim proces.’ 

Het protocol gaat in op drie toetsmomenten: 1) de beoordeling van het plan over de kwaliteitsafspraken in 2019; 2) de beoordeling van de voortgang in 2022 en 3) de evaluatie van de verwezenlijking van de in het plan opgenomen voornemens en doelen vanaf 2023. De NVAO Afdeling Nederland combineert in overleg met veel hogescholen en universiteiten de beoordeling met de instellingstoets kwaliteitszorg die al bij de instellingen plaatsvindt. Bij enkele, meestal kleinere instellingen worden de plannen over de kwaliteitsafspraken apart beoordeeld. 

De NVAO Afdeling Nederland verstrekt uiterlijk 1 april 2020 haar adviezen over de plannen van de instellingen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister besluit daarna over de toewijzing van de studievoorschotmiddelen. 

Het protocol van de NVAO Afdeling Nederland sluit aan op de begin april getekende sectorakkoorden voor het wetenschappelijk onderwijs (wo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) door minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met Pieter Duisenberg (VSNU), Thom de Graaf (Vereniging Hogescholen), Tariq Sewbaransingh (LSVb) en Rhea van der Dong (ISO). De sectorakkoorden bevatten afspraken over de vormgeving van de kwaliteitsafspraken 2019-2024. 

Gerelateerde procedures

Kwaliteitsafspraken

De kwaliteitsafspraken worden door de NVAO beoordeeld. Bij de kwaliteitsafspraken gaat het om de studievoorschotgelden die instellingen besteden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.