NVAO Nederland sluit panelportaal per 1 maart 2023 24/02/2023

Om aanvragen voor de instemming van een panelsamenstelling af te kunnen handelen gebruikt NVAO Nederland sinds enkele jaren het panelportaal. Helaas is het panelportaal technisch niet duurzaam en houdbaar en om die reden sluit de NVAO het panelportaal per 1 maart aanstaande. Lopende aanvragen worden vóór 1 maart afgehandeld of omgezet naar een andere werkwijze. Betrokkenen zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

De sluiting van het panelportaal betekent dat we vanaf 1 maart uitsluitend de papieren werkwijze hanteren, waarbij gebruik wordt gemaakt van het verantwoordingsformulier. De panelaanvraag wordt ingediend via de tab “aanvraag indienen” op de website. Het is daarbij van groot belang dat de aanvraag volledig is. Met het indienen van de aanvraag voegt de aanvrager noodzakelijke documenten, zoals onder andere de curricula vitae, onafhankelijkheidsverklaringen of mandateringsbrieven bij het verantwoordingsformulier. Als de aanvraag niet volledig is kan de NVAO de behandeling niet starten.

Indien er bij een panelaanvraag voor een visitatiegroep meerdere aanvragers betrokken zijn, dienen zij gezamenlijk én gelijktijdig de panelaanvraag in.

Nieuwe werkwijze 

Samen met de IT-partner is de NVAO bezig met de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze. Inmiddels zijn de eerste schetsen op papier gezet, echter moet de ontwikkeling nog starten. De NVAO houdt de gebruikers op de hoogte van de voortgang.  

Binnenkort organiseert NVAO Nederland een Online Vragenuurtje met als thema Panelsamenstellingen. Houd onze nieuwsbrief in de gaten.

Gerelateerde procedures

Panelsamenstelling

Voorafgaande aan een accreditatie bestaande opleiding, een toets voorwaarden na TNO, een toets na drie jaar en een herstelbeoordeling is een aanvraag panelsamenstelling noodzakelijk. De NVAO beoordeelt of het panel onafhankelijk is en of zij voldo...