Terug naar het overzicht Pdf

Aanvraag panelsamenstelling

Voorafgaande aan een accreditatie bestaande opleiding is een aanvraag panelsamenstelling noodzakelijk. De NVAO beoordeelt het panel aan de hand van actuele deskundigheden.

Algemene informatie

Een panel van peers voert een beoordeling accreditatie bestaande opleiding uit. Het panel is onafhankelijk, gezaghebbend in het vakgebied en beschikt over actuele deskundigheden. Nadat het panel is samengesteld beoordeelt de NVAO of het panel aan de eisen voldoet. 

Vanaf november 2019 werkt de NVAO met een nieuw aanvraagsysteem. Elke aanvraag voor een panelsamenstelling loopt via het panelportaal zowel die voor visitatiegroepen als unieke opleidingen. Vanaf de start van een aanvraag kan in het portaal worden gewerkt. Daar worden panelleden en de deskundigheden ingevoerd, cv’s, onafhankelijkheidsverklaringen en mandateringsbrieven geüpload. Binnen het portaal kunnen verschillende aanvragers samenwerken aan één aanvraag voor een visitatiegroep.

Deze procedure is afgerond als het panel is goedgekeurd door de NVAO, daarna volgt het locatiebezoek. 

De richtlijn panelsamenstelling en deskundigheden panelleden geven informatie over de eisen waar een panelaanvraag aan moet voldoen. Deze richtlijn is toegevoegd in de bestanden. 

 

Stappenplan

1

Aanvraag starten

De panelsamenstelling start met het indienen van een aanvraag via de NVAO website. Onder het kopje aanvraag indienen staat meer informatie over de ...
De panelsamenstelling start met het indienen van een aanvraag via de NVAO website. Onder het kopje aanvraag indienen staat meer informatie over de aan te leveren gegevens.
2

Registratie NVAO

Na het indienen registreert de NVAO de aanvraag. Een ontvangstbevestiging volgt via de e-mail, waarin ook de behandelaar is aangegeven.
Na het indienen registreert de NVAO de aanvraag. Een ontvangstbevestiging volgt via de e-mail, waarin ook de behandelaar is aangegeven.
3

Toegang panelportaal

De behandelaar stuurt per e-mail een uitnodiging om de panelsamenstelling te starten in het portaal. Informatie over het gebruik van het portaal is...
De behandelaar stuurt per e-mail een uitnodiging om de panelsamenstelling te starten in het portaal. Informatie over het gebruik van het portaal is te vinden in de handleiding.
4

Aanvraag afronden

Het vervolg en de afronding van deze aanvraag vinden plaats in het panelportaal. Wanneer de aanvraag volledig is afgerond ontvangt de contactpersoo...
Het vervolg en de afronding van deze aanvraag vinden plaats in het panelportaal. Wanneer de aanvraag volledig is afgerond ontvangt de contactpersoon en de instelling een bevestiging per e-mail.

Aanvraag indienen

De aanvraag panelsamenstelling voor zowel visitatiegroepen als unieke opleidingen verloopt via het panelportaal. Voor toegang tot het panelportaal en start van de procedure vul het formulier aanvraag indienen in. 

Vermeld de onderstaande gegevens in het berichtveld om de aanvraag te starten.

  • Instelling
  • Opleiding
  • Inleverdatum
  • Naam visitatiegroep

LET OP! Bekijk de handleiding voordat u de aanvraag indient voor de functionele eisen. 

 

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

    Bezwaar/beroep indienen

    Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

    Meer info