Gewijzigde vergoeding voor panelleden en secretarissen03/05/2023

NVAO Nederland heeft de vergoeding voor panelleden en secretarissen, die door de NVAO worden ingezet bij procedures, verhoogd. De gewijzigde vergoeding geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 voor nieuw ingediende procedures.  

Sinds de oprichting van de NVAO wordt er een beroep gedaan op de expertise van panelleden en secretarissen. Voor het beoordelen van instellingen en opleidingen ontvangen zij een tegemoetkoming. Deze is in al die jaren grotendeels ongewijzigd gebleven. De NVAO ziet echter in dat deze vergoeding niet meer in verhouding is met de tijd die geïnvesteerd wordt door de panelleden en secretarissen en acht het noodzakelijk om de vergoeding met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 te verhogen voor nieuwe procedures.

Panelleden

Een panellid wordt gezien als een rechtspersoon, en niet als een zelfstandig btw-ondernemer. Dit betekent dat panelleden voor de uitvoering van opdrachten voor NVAO Nederland vrijgesteld zijn van omzetbelasting. De NVAO vergoedt geen btw en als een panellid, om welke reden dan ook, wel btw in rekening brengt, moet dit altijd binnen het totaalbedrag worden verrekend.

Vergoeding voor procedures die ingediend zijn bij de NVAO per 1 januari 2023: 

Functie:Vergoeding:
Voorzitter€2.000,-
Panellid (geldt ook voor studentpanellid)€1.750,-

Secretarissen

Voor secretarissen is de regeling iets anders vormgegeven. De vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitvoeren voor de NVAO is inclusief btw berekend. Afdracht en verantwoording van (eventueel) verschuldigde omzetbelasting is de verantwoordelijkheid van de secretaris, wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit een (eigen) onderneming. 

Vergoeding voor procedures die ingediend zijn bij de NVAO per 1 januari 2023: 

Inclusief btw:
€5.808,-

Proces

De NVAO werkt aan een overeenkomst van opdracht waarin wordt vastgelegd welke afspraken gelden voor de uitvoering van een opdracht door panelleden en secretarissen. Die overeenkomst voorkomt dat panelleden en secretarissen, na acceptatie van de opdracht, declaraties of facturen moeten indienen. Tot de overeenkomst van opdracht gereed is, dienen panelleden en secretarissen een declaratie of factuur in. Dit kan nadat het definitieve visitatierapport is ingediend bij de NVAO.

Gerelateerde publicaties

Meetings_3

Omzetbelasting. Btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies

mei 2021
Lees meer

Gerelateerde procedures

Toets nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...

Instellingstoets kwaliteitszorg

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...

Panelsamenstelling

Voorafgaande aan een accreditatie bestaande opleiding, een toets voorwaarden na TNO, een toets na drie jaar en een herstelbeoordeling is een aanvraag panelsamenstelling noodzakelijk. De NVAO beoordeelt of het panel onafhankelijk is en of zij voldo...