RSS

Nieuws

Bekijk hieronder het meest actuele nieuws van en over de NVAO.

 • Alle categorieën
 • Alle categorieën
 • Alle regio's
 • Alle regio's
 • Nederland
 • Vlaanderen
 • Alle jaren
 • Alle jaren
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
Filter wissen
850180

Overgangsperiode onafhankelijkheidsverklaringen per 1 januari 2024 voorbij
14/12/2023

Op 1 september 2023 heeft NVAO Nederland zowel een uitbreiding van de onafhankelijkheidsverklaring voor panelleden als een nieuwe onafhankelijkheidsverklaring voor instellingen ingevoerd. Vanaf 1 januari 2024 wordt de overgangsperiode beëindigd. Vanaf dat moment worden alleen aanvragen geaccepteerd waarin ook de getekende onafhankelijkheidsverklaring van de instelling is opgenomen.  

Lees meer
shutterstock_1827541460

Uitvoeringsnotities: richtlijnen voor accreditatie en uitvoeringspraktijk in het hoger onderwijs
13/12/2023

In samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs (Inspectie) en de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) heeft de NVAO drie uitvoeringsnotities opgesteld om duidelijkheid te bieden over hoe zij omgaat met specifieke situaties die niet uitgebreid in de wet zijn beschreven. Deze notities zijn bedoeld om de uitvoeringspraktijk te verduidelijken. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ingestemd met de uitvoeringsnotities. De notities beschrijven de uitvoering door de Inspectie, CDHO en NVAO. De uitvoeringsaspecten voor de NVAO vindt u hieronder.

Lees meer
Ondertekenen

Besluitvorming accreditatiekader opgeschoven
11/12/2023

Op 9 november jl. heeft de NVAO een bericht gestuurd over uitstel van de invoering van het nieuwe accreditatiekader. In dat bericht meldde de NVAO dat het voorstel voor het nieuwe accreditatiekader op 14 december aanstaande zou worden behandeld in de commissievergadering Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De NVAO zou rond 15 december een bericht uitsturen over de uitkomst van deze procedure. 

Lees meer
Gesprek

Invoering nieuw accreditatiekader uitgesteld
09/11/2023

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatieorganisatie (NVAO) heeft in het najaar van 2023 een aanpassing van het Nederlandse accreditatiekader opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met als doelstelling om per 1 januari 2024 een nieuw accreditatiekader in te voeren. Deze datum wordt echter niet gehaald.

Lees meer
IMAGE_Brainstorm

Systeembrede analyse Vlaanderen 2023-2024: Curriculumontwikkeling & future proof curricula
11/09/2023

In het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel voor het hoger onderwijs brengen systeembrede analyses goede praktijken in beeld voor thema’s die gelinkt zijn aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Het gaat om goede praktijken die de basiskwaliteit overstijgen en voor Vlaanderen innovatief zijn. Hogeronderwijsinstellingen krijgen hiermee de ruimte om te leren van elkaar. Universiteiten en hogescholen zijn verplicht om binnen een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar ten minste twee keer deel te nemen aan een systeembrede analyse, als instelling of vanuit één of meer opleidingen. Andere hogeronderwijsinstellingen kunnen vrijwillig deelnemen.

Lees meer
Panel

Uitbreiding Onafhankelijkheidsverklaring Panelleden
17/08/2023

De afgelopen periode heeft NVAO Nederland het proces van het beoordelen van de onafhankelijkheid van panelleden, die deelnemen aan een accreditatieproces van een bestaande- of nieuwe opleiding, onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van de onafhankelijkheidsverklaring voor panelleden en het opstellen van een onafhankelijksverklaring voor instellingen. De NVAO geeft onderstaand een korte toelichting op de nieuwe situatie.

Lees meer