Besluitvorming accreditatiekader opgeschoven11/12/2023

Op 9 november jl. heeft de NVAO een bericht gestuurd over uitstel van de invoering van het nieuwe accreditatiekader. In dat bericht meldde de NVAO dat het voorstel voor het nieuwe accreditatiekader op 14 december aanstaande zou worden behandeld in de commissievergadering Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De NVAO zou rond 15 december een bericht uitsturen over de uitkomst van deze procedure. 

Inmiddels is bekend geworden dat de vergadering van de commissie OCW verschoven is naar donderdag 21 december aanstaande. Pas dan zal duidelijk worden of het accreditatiekader wordt goedgekeurd. De NVAO zal daarom in de tweede week van januari 2024 een nader bericht uitsturen over de uitkomst van de besluitvorming en wat dit betekent voor de invoering van het nieuwe accreditatiekader.

Zoals al in het bericht van 9 november jl. is aangegeven, betekent dit in de praktijk dat het huidige accreditatiekader gewoon van kracht blijft, ook na 1 januari 2024. Voor de invoering van het nieuwe accreditatiekader komt er een overgangsregeling die voldoende ruimte geeft voor het verwerken van de aanpassingen. 

Gerelateerde procedures

Toets nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...

Instellingstoets kwaliteitszorg

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiële) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland. Klik hier voor informatie over het nieuwe accredit...

Rechtspersoon voor hoger onderwijs

Om erkend onderwijs te kunnen verzorgen, moeten organisaties een rechtspersoon voor hoger onderwijs (rpho) worden. Een rpho is een rechtspersoon die van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de bevoegdheid heeft gekregen om erkend...