Invoering nieuw accreditatiekader uitgesteld09/11/2023

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatieorganisatie (NVAO) heeft in het najaar van 2023 een aanpassing van het Nederlandse accreditatiekader opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met als doelstelling om per 1 januari 2024 een nieuw accreditatiekader in te voeren. Deze datum wordt echter niet gehaald.

Een deel van de goedkeuringsprocedure is dat de minister van OCW het nieuwe accreditatiekader voorlegt aan de Tweede Kamer. Daarbij heeft de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer een aantal informatieve en technische vragen gesteld die nog beantwoord moeten worden. Dat gebeurt op 14 december aanstaande tijdens de commissievergadering OCW. Als er wordt ingestemd kan het nieuwe accreditatiekader worden ingevoerd. De ingangsdatum van 1 januari 2024 is dan echter niet meer haalbaar. De NVAO verwacht dat de ingangsdatum enkele maanden opschuift. Rond 15 december aanstaande zal er naar verwachting meer duidelijkheid zijn over de reactie van de Tweede Kamer en gaat de NVAO opnieuw een bericht uitsturen over de invoering van het nieuwe accreditatiekader. 

In de praktijk betekent dit dat het huidige accreditatiekader gewoon van kracht blijft, ook na 1 januari 2024. Voor de invoering van het nieuwe accreditatiekader komt er een overgangsregeling waardoor alle betrokkenen voldoende tijd krijgen voor het verwerken van de aanpassingen. 

Gerelateerde procedures

Toets nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...

Instellingstoets kwaliteitszorg

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiƫle) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland. Klik hier voor informatie over het nieuwe accredit...