Overgangsperiode onafhankelijkheidsverklaringen per 1 januari 2024 voorbij 14/12/2023

Op 1 september 2023 heeft NVAO Nederland zowel een uitbreiding van de onafhankelijkheidsverklaring voor panelleden als een nieuwe onafhankelijkheidsverklaring voor instellingen ingevoerd. Vanaf 1 januari 2024 wordt de overgangsperiode beëindigd. Vanaf dat moment worden alleen aanvragen geaccepteerd waarin ook de getekende onafhankelijkheidsverklaring van de instelling is opgenomen.  

Met deze verklaring wordt beoogd instellingen bewust te maken dat zij een belangrijke rol hebben bij de borging van de onafhankelijkheid. Van de instelling wordt met de ondertekening van dit document gevraagd te verklaren, met de beschikbare informatie op dat moment, dat de panelleden en de secretaris, die voor de betreffende opleidingsbeoordeling worden voorgedragen, onafhankelijk zijn. De instelling verklaart ook op de hoogte te zijn van de onafhankelijkheidsverklaringen van individuele panelleden. Zonder een onafhankelijkheidsverklaring van de instelling is het dossier niet compleet. 

Ondertekening

De verklaring wordt ondertekend namens de instelling. Afhankelijk van hoe dat binnen de instelling is georganiseerd kan dat een medewerker zijn die namens het bevoegd gezag daartoe is gemandateerd. 

De formulieren vindt u onderstaand. Let op: er zijn enkele tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd ten opzichte van de formulieren die op 1 september 2023 gepubliceerd zijn. Daarnaast is de opmaak aangepast. Het is belangrijk dat u de onderstaande formulieren gebruikt.

Gerelateerde procedures

Toets nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...

Instellingstoets kwaliteitszorg

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiële) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland. Klik hier voor informatie over het nieuwe accredit...

Panelsamenstelling

Voorafgaande aan een accreditatie bestaande opleiding, een toets voorwaarden na TNO, een toets na drie jaar en een herstelbeoordeling is een aanvraag panelsamenstelling noodzakelijk. De NVAO beoordeelt of het panel onafhankelijk is en of zij voldo...