Uitvoeringsnotities: richtlijnen voor accreditatie en uitvoeringspraktijk in het hoger onderwijs13/12/2023

In samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs (Inspectie) en de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) heeft de NVAO drie uitvoeringsnotities opgesteld om duidelijkheid te bieden over hoe zij omgaat met specifieke situaties die niet uitgebreid in de wet zijn beschreven. Deze notities zijn bedoeld om de uitvoeringspraktijk te verduidelijken. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ingestemd met de uitvoeringsnotities. De notities beschrijven de uitvoering door de Inspectie, CDHO en NVAO. De uitvoeringsaspecten voor de NVAO vindt u hieronder.

Verkorte en versnelde trajecten

In de uitvoeringsnotitie verkorte en versnelde trajecten worden de criteria beschreven waaraan opleidingen moeten voldoen bij aanvragen. De NVAO controleert onder andere of er een volledige opleiding is geprogrammeerd, of het aantal studiepunten per jaar niet de 60 ECTS overschrijdt, en of bij versnelde hbo-bacheloropleidingen voor vwo-studenten de voorgeschreven studielast wordt gehandhaafd. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de NVAO-beoordeling gepauzeerd en krijgt de aanvrager de kans om de aanvraag binnen een maand aan te passen.

Voltijd, deeltijd en duaal

In de uitvoeringsnotitie voltijd, deeltijd en duaal stelt de NVAO dat de hele opleiding inclusief alle varianten wordt beoordeeld tijdens de accreditatie, zonder dat voorafgaande toestemming vereist is voor het starten van nieuwe varianten. De nieuwe variant wordt pas beoordeeld bij de eerstvolgende opleidingsbeoordeling door de NVAO.

Initiële en postinitiële opleidingen

De derde uitvoeringsnotitie gaat over initiële en postinitiële opleidingen. Hierin wordt benadrukt dat de NVAO geen onderscheid maakt tussen initieel en postinitieel onderwijs bij het geven van kwaliteitsoordelen. Het beoordelingspanel richt zich op het niveau, de oriëntatie van de opleiding en de mogelijkheid voor instromende studenten om de beoogde leerresultaten te behalen. De status als initieel of postinitieel wordt niet langer in het accreditatiebesluit opgenomen.

Deze uitvoeringsnotities dienen als richtlijn voor de NVAO om duidelijkheid te verschaffen over de uitvoeringspraktijk in het hoger onderwijsaccreditatieproces. Voor de volledige uitvoeringsnotities klikt u hier

Gerelateerde procedures

Toets nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiële) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland. Klik hier voor informatie over het nieuwe accredit...