Professionaliseringsmiddag inspirerend en geslaagd21/04/2023

De Professionaliseringsmiddag voor Secretarissen, op woensdag 19 april 2023 in het prachtige Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, was een zeer geslaagd evenement. Met zo’n vijftig aanwezigen was het een levendige en boeiende middag waarin volop ervaringen werden gedeeld met elkaar.

Een van de onderwerpen die aan bod kwam was het ontwikkelingsgericht visiteren, waarin de inzet is om al vroeg in het beoordelingsproces tot een positieve uitspraak over de accreditatiewaardigheid te komen, zodat er tijdens het locatiebezoek veel tijd is om, bevrijd van mogelijke beoordelingsstress, het gesprek heel open te voeren over ontwikkelingskansen van de opleiding. Twee secretarissen gaven een boeiende presentatie over hun recente ervaringen met ontwikkelingsgericht visiteren, waarna er een mooi gesprek werd gevoerd met de overige deelnemers over dit onderwerp.  

Beoordelingskader

Ook de aanpassing van het beoordelingskader kwam ter sprake. Een up-to-date beoordelingskader is een zeer belangrijk instrument om de kwaliteit van het hoger onderwijs te waarborgen en te verbeteren. De deelnemers bespraken de nieuwe vorm van het kader en discussieerden over de aanpassingen die de NVAO voornemens is te gaan doorvoeren. De redenen van de wijziging betreffen verduidelijking, vereenvoudiging en vergroting van de 'wendbaarheid’ van het kader. Aanpassingen van het kader behoeven nu telkens parlementaire goedkeuring en dat is straks voor procesaanpassingen niet meer nodig. Alleen als de standaarden wijzigen blijft instemming van de Tweede Kamer vereist.

De deelnemers zijn bijgepraat over de ontwikkelingen van het nieuwe accreditatiestelsel waarover uiterlijk dit najaar meer duidelijkheid komt. Zeker is wel dat de beoogde startdatum per 1 september 2025 niet haalbaar is. Daarnaast kwam de vergoeding van secretarissen in de procedure toets nieuwe opleiding aan de orde en ook het verzoek van het platform associate degree-opleidingen om bij de beoordeling van associate degree-opleiding zoveel mogelijk panelleden in te zetten die eigen ervaring hebben met het associate degree-onderwijs. 

Break-outsessies

Na het plenaire gedeelte van de training werden er kleinere groepen geformeerd. In het heerlijke lentezonnetje, gingen de secretarissen in gesprek over de eerdergenoemde en door elke groep zelf ingebrachte thema’s uit de secretarissenpraktijk. Een zeer inspirerend onderdeel van de sessie dat altijd een goede bijdrage levert aan de middag vanwege de mooie discussies. Tijdens een terugkoppeling werden de opbrengsten van de gesprekken in kleine groepen onderling gedeeld. 

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel, waar de deelnemers konden napraten en hun ervaringen met elkaar konden delen. Na een lange tijd van online werken was dit een fijne gelegenheid om elkaar weer te zien en te spreken, zonder tussenkomst van een beeldscherm. 

Gerelateerde procedures

Panelsamenstelling

Voorafgaande aan een accreditatie bestaande opleiding, een toets voorwaarden na TNO, een toets na drie jaar en een herstelbeoordeling is een aanvraag panelsamenstelling noodzakelijk. De NVAO beoordeelt of het panel onafhankelijk is en of zij voldo...