Overgangsperiode deelname mid-term review02/11/2022

Eerder dit jaar stuurde de NVAO een nieuwsbericht uit over de (on)afhankelijkheid van panelleden die binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de visitatie óók deelnamen aan de mid-term review van de betreffende opleiding. De NVAO ziet die deelname als een band met de opleiding die strijdig is met de regels voor onafhankelijkheid van panelleden en wil dergelijke situaties voorkomen.

In de periode na de berichtgeving hebben wij signalen ontvangen van instellingen dat zij in de knel komen met de planning van panelaanvragen en visitaties, omdat kandidaat panelleden uit de mid-term review al zijn benaderd. 

De NVAO heeft om die reden besloten om een overgangsperiode in te stellen. Tot 1 januari 2023 staat de NVAO toe dat er per panelaanvraag maximaal één panellid betrokken is, die binnen de vijf jaar termijn deelnam aan de mid-term review van de betreffende opleiding. 

Gerelateerde procedures

Aanvraag panelsamenstelling

Voorafgaande aan een accreditatie bestaande opleiding, een toets voorwaarden na TNO, een toets na drie jaar en een herstelbeoordeling is een aanvraag panelsamenstelling noodzakelijk. De NVAO beoordeelt of het panel onafhankelijk is en of zij voldo...