RSS

Nieuws

Bekijk hieronder het meest actuele nieuws van en over de NVAO.

 • Alle categorieën
 • Alle categorieën
 • Alle regio's
 • Alle regio's
 • Nederland
 • Vlaanderen
 • Alle jaren
 • Alle jaren
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
Filter wissen
Meetings_3

Nieuwe werkwijze indelen visitatiegroepen
03/10/2022

Vanaf 1 november 2022 hanteert NVAO Nederland een nieuwe werkwijze voor het indelen van een opleiding in een visitatiegroep. Dit is één van de onderdelen die bij een aanvraag voor een toets nieuwe opleiding hoort. Voorheen werd dit voorstel voor indeling uitgesteld tot uiterlijk twee jaar voor de vervaldatum van de nieuwe opleiding. Deze werkwijze zorgde echter voor extra administratieve handelingen en onduidelijkheid. Daarom past de NVAO deze werkwijze aan. Dit betekent dat de NVAO bij een aanvraag van een nieuwe opleiding direct een voorstel voor een beoogde visitatiegroep vraagt, waar het panel zich over uitspreekt en de NVAO een besluit over neemt. Voor zowel de opleiding als de NVAO is zo direct na het accreditatiebesluit duidelijk wat de eerstvolgende inleverdatum wordt.

 

Lees meer
studenten

Systeembrede analyse Vlaanderen 2022-2023: Inclusie, differentiatie en diversiteit - Verkennende nota
21/09/2022

In het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel voor het hoger onderwijs brengen systeembrede analyses goede praktijken in beeld voor thema’s die gelinkt zijn aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Het gaat om goede praktijken die de basiskwaliteit overstijgen en voor Vlaanderen innovatief zijn. Hogeronderwijsinstellingen krijgen hiermee de ruimte om te leren van elkaar. Universiteiten en hogescholen zijn verplicht om binnen een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar ten minste twee keer deel te nemen aan een systeembrede analyse, als instelling of vanuit één of meer opleidingen. Andere hogeronderwijsinstellingen kunnen vrijwillig deelnemen.

Lees meer
UHasselt

Positief besluit voor gezamenlijke instellingsreview van UHasselt en tUL
08/09/2022

De NVAO heeft dit voorjaar de Universiteit Hasselt en de Transnationale Universiteit Limburg (tUL, een samenwerking tussen UHasselt en Universiteit Maastricht) gezamenlijk beoordeeld. Uit die beoordeling volgt nu een positief besluit. De door de NVAO aangestelde reviewcommissie waardeert in het bijzonder de uitwerking van de missie en visie, gericht op een sterke regio waar het goed is om te studeren, ondernemen, werken, wonen en leven (civic-missie)en de sterke kwaliteitscultuur die binnen de instellingen leeft.

Foto's: ©UHasselt

Lees meer
HZS-students

De Hogere Zeevaartschool, de enige maritieme hogeschool in België, doorloopt NVAO's instellingsreview
30/08/2022

De Hogere Zeevaartschool krijgt van de NVAO een positief besluit instellingsreview met een beperkte geldigheidsduur van drie jaar. Binnen die periode dient de instelling haar eigen regie verder te concretiseren en consistent uit te werken binnen het geheel van het kwaliteitsbeleid en de eigen context.  

Foto's: ©Hogere Zeevaartschool

Lees meer
Arnold_Jonk1

Arnold Jonk benoemd tot nieuwe voorzitter NVAO
11/07/2022

Het Comité van Ministers heeft op voordracht van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dr. Arnold Jonk benoemd tot voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Hij volgt Sander van den Eijnden op, die per 1 november 2022 terugtreedt als voorzitter van de NVAO. Daarmee wordt Arnold Jonk het enige door Nederland voorgedragen lid van het dagelijks bestuur. Hij start zijn werkzaamheden op 1 oktober aanstaande. Een maand later neemt hij de voorzittershamer over.

Lees meer
KU-Leuven-copyright

Groen licht voor de instellingsreview van de Katholieke Universiteit Leuven
08/07/2022

Net voor de zomervakantie mag de KU Leuven een positief besluit instellingsreview in ontvangst nemen. Lees hieronder verder. 

 

Alle foto's: ©KU Leuven

Lees meer