Tussentijdse reflectie21/12/2022

Afgelopen maart is het visitatierooster herzien. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2021 de accreditatietermijnen van een groot aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs verlengd om op die manier een betere spreiding van de beoordelingen te realiseren en daarmee de grote schommelingen in de belasting van betrokken organisaties en medewerkers te verminderen. Voor sommige opleidingen is de accreditatietermijn met meer dan twee jaar verlengd en om die reden heeft NVAO Nederland, in opdracht van de minister van OCW, een procedure opgesteld. 

Een voorwaarde, die is verbonden aan een verlenging van meer dan twee jaar, is dat betreffende opleidingen voor de oorspronkelijke inleverdatum een schriftelijke verklaring aan de NVAO opsturen. Deze verklaring moet laten zien dat er een tussentijdse reflectie heeft plaatsgevonden waaruit blijkt dat er geen risico’s zijn voor de basiskwaliteit van de betreffende opleiding. 


De opgestelde procedure, die bestaat uit een toets of de instelling voldaan heeft aan de voorwaarde voor de verlenging van de accreditatietermijn van meer dan twee jaar, is hier te vinden. 

Gerelateerde procedures

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiële) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland.

Wijziging visitatiegroep

Een verzoek tot het wijzigen van een visitatiegroep kan op ieder moment worden ingediend. De NVAO streeft ernaar om deze verzoeken binnen zes weken af te handelen.