Terug naar het overzicht Pdf

Tussentijdse reflectie

Tussentijdse reflectie voor opleidingen in het hoger onderwijs met verlengd accreditatietermijn.

Klik hier voor informatie over het nieuwe accreditatiekader, de uitvoeringsregels en de overgangsregeling.

Algemene informatie

Vanwege aanpassingen aan het visitatierooster ten behoeve van de verspreiding van het aantal beoordelingen heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2021 de accreditatietermijn van een aantal opleidingen in het hoger onderwijs verlengd.


Voor sommige opleiding is de accreditatietermijn met meer dan twee jaar verlengd met als gevolg dat het Ministerie van OCW de voorwaarde heeft gesteld dat de betrokken opleidingen voor de oorspronkelijke inleverdatum een schriftelijke verklaring aan de NVAO overleggen, waaruit blijkt dat er een tussentijdse reflectie heeft plaatsgevonden. De NVAO kan, aan de hand van deze verklaring, vaststellen dat de basiskwaliteit gegarandeerd wordt en toetst of de instellingen voldaan hebben aan de gestelde voorwaarden.


De NVAO beoordeelt of de verklaring tijdig is ingediend en of de tussentijdse reflectie op de juiste wijze is uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de instellingen om de verklaring tijdig in te dienen. Bij het niet tijdig indienen van de schriftelijke verklaring, zal de NVAO de instelling hiervan op de hoogte stellen en tegelijkertijd de minister van OCW informeren.

Stappenplan

Aanvraag indienen

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Gerelateerd nieuws

  shutterstock_2152503041

  NVAO Nederland presenteert nieuw accreditatiekader voor het hoger onderwijs
  08/03/2024

  Met ingang van 1 april 2024 gaat de NVAO het nieuwe accreditatiekader (kader) hanteren. Dit kader bevat de standaarden en beslisregels voor de beoordeling en accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs, de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en de verzwaarde toets nieuwe opleiding. Die laatste beoordeling maakt deel uit van de procedure waarmee organisaties erkenning kunnen aanvragen als rechtspersoon voor hoger onderwijs. Het kader bevat ook de criteria voor het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs en de regels voor de indeling van opleidingen in het visitatierooster.

   

  Lees meer
  E-mail-toestemmingsverklaring-AVG-foto-toestemming

  Tussentijdse reflectie
  21/12/2022

  Afgelopen maart is het visitatierooster herzien. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2021 de accreditatietermijnen van een groot aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs verlengd om op die manier een betere spreiding van de beoordelingen te realiseren en daarmee de grote schommelingen in de belasting van betrokken organisaties en medewerkers te verminderen. Voor sommige opleidingen is de accreditatietermijn met meer dan twee jaar verlengd en om die reden heeft NVAO Nederland, in opdracht van de minister van OCW, een procedure opgesteld. 

  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info