Onderweg naar kwaliteitsvol werkplekleren in het hoger onderwijs08/11/2022

Samen met experts uit het werkveld heeft NVAO Nederland gewerkt aan een gids die opleidingen, studenten en organisaties kan inspireren bij de (verdere) ontwikkeling van het werkplekleren. De gids 'Onderweg naar kwaliteitsvol werkplekleren in het hoger onderwijs' beschrijft een systematiek die kan bijdragen aan de dialoog over de kwaliteit van het werkplekleren binnen het hoger onderwijs en is daarom ook voor visitatiepanels, verantwoordelijk voor de beoordeling van opleidingen met werkplekleren in het programma, relevant. 

 

Steeds vaker vindt de uitvoering van het (hoger) onderwijs niet alleen plaats in collegezalen, maar verschuift dit naar de werkplek. Als hoeder van de kwaliteit binnen het hoger onderwijs onderkent de NVAO dit. Deze verschuiving roept echter ook vragen op bij onafhankelijke visitatiepanels die opleidingen in het hoger onderwijs beoordelen. 

Het werkplekleren heeft de afgelopen decennia een belangrijke plaats ingenomen binnen opleidingen. Toch blijft het lastig te beoordelen of het leren op de werkplek bijdraagt aan het leren van de student. Een student die deelneemt aan dagelijkse werkprocessen binnen een beroep verwerft niet vanzelf bekwaamheden of competenties die belangrijk voor de opleiding of het vakgebied. 

Daarom heeft de NVAO de gids ‘Onderweg naar kwaliteitsvol werkplekleren in het hoger onderwijs’ beschikbaar gesteld. Deze gids dient als inspiratiebron voor de borging van de kwaliteit van opleidingen met werkplekleren in het programma. De gids, die zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar is gesteld, is geen uitwerking van het accreditatiekader. 

Bekijk hier de gids ‘Onderweg naar kwaliteitsvol werkplekleren in het hoger onderwijs’.

Gerelateerde publicaties

Onderweg naar kwaliteitsvol werkplekleren in het hoger onderwijs

november 2022
FOQUS
Lees meer