Terug naar het overzicht

Overzichtsrapport Instellingsreview VlaanderenOverige

Sinds het academiejaar 2015-2016 beoordeelt de NVAO de kwaliteit aan de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen via een instellingsreview. Achttien instellingen kregen tussen maart 2016 en maart 2017 een waarderend, maar tegelijk kritisch bezoek van een onafhankelijke reviewcommissie. Deze eerste ronde van instellingsbeoordelingen geldt als een nulmeting en vormde de basis voor een grondige decretale evaluatie van het huidige kwaliteitszorgstelsel. De NVAO bracht haar bevindingen en aanbevelingen samen in een overzichtsrapportage.

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...