Terug naar het overzicht

Brief deeltijdopleidingen: NVAO en de InspectieOverige

Voor (nieuwe) studenten is het niet altijd duidelijk hoe lang een deeltijdopleiding of duale opleiding duurt. Soms lijkt het erop dat de gecommuniceerde studieduur van een deeltijdse opleiding korter is dan die van de voltijdse opleiding, terwijl dat wettelijk gezien onmogelijk is. Dit kan leiden tot onjuiste verwachtingen.

Deeltijdopleidingen zijn vooral gericht op studenten die naast hun studie andere verplichtingen hebben. Instellingen kunnen eigen organisatievormen kiezen voor hun deeltijdonderwijs. Echter, deeltijdstudenten moeten wel een reëel beeld krijgen van de te verwachten studiebelasting en totale studieduur van een deeltijdopleiding.

De NVAO en de Inspectie van het Onderwijs hebben daarom hogescholen en instellingen opgeroepen om in hun brochures, studiegidsen en websites richting (nieuwe) studenten duidelijk te communiceren hoe het deeltijdonderwijs is ingericht, wat de totale studiebelasting van een opleiding is (EC) en over de verschillende jaren en hoe lang de opleiding in totaal duurt (studieduur). Ook is het belangrijk dat studenten worden geïnformeerd over mogelijke vrijstellingen en de criteria daarvoor.

Bijgaand treft u de brief aan van de NVAO en de Inspectie van het Onderwijs aan de hogeronderwijsinstellingen. In de brief zijn ook de wettelijke uitgangspunten beschreven