Terug naar het overzicht Pdf

Erkenning nieuwe opleiding obv Europese financiering

Universiteiten en hogescholen mogen met buitenlandse partnerinstellingen nieuwe, internationale opleidingen ontwikkelen. Indien dit gebeurt in het kader van een Europees financieringsprogramma krijgen de instellingen een zekere flexibiliteit en ruimte binnen de Vlaamse wetgeving. 

Algemene informatie

Universiteiten en hogescholen mogen met buitenlandse partnerinstellingen nieuwe, internationale opleidingen ontwikkelen. Indien dit gebeurt in het kader van een Europees financieringsprogramma krijgen de instellingen een zekere flexibiliteit en ruimte binnen de Vlaamse wetgeving.

De erkenning van Europese opleidingen betreft volgende bachelor- en masteropleidingen:

 • Opleidingen die in het kader van een Europese financieringsprogramma's ter bevordering van de internationale samenwerking en waarbinnen multi- of gezamenlijke diplomering wordt vooropgesteld, zoals onder meer Erasmus Mundus en Knowledge and Innovation Communities (ikv. European Institute of Innovation & Technology)
 • Opleidingen die kaderen binnen de in 2019 en 2020 door de Europese Commissie goedgekeurde pilootprojecten van het ‘European Universities Initiative’.

Bij de opstart van deze opleidingen worden ze niet beschouwd als nieuwe opleidingen. Om deze reden dient er voor deze opleidingen geen macrodoelmatigheid en geen toets nieuwe opleiding aangevraagd te worden.

Om deze opleidingen te kunnen aanbieden in Vlaanderen dient er wel een accreditatietermijn toegekend te worden. Daartoe dienen instellingen een aanvraagdossier in bij de NVAO. Na een ontvankelijkheidscheck bepaalt de NVAO een termijn van erkenning als nieuw (afhankelijk van het type opleiding en financieringsprogramma, wettelijke basis: art. II 151 Codex Hoger Onderwijs):

 • Opleidingen die in het kader van een Europese financieringsprogramma's worden aangeboden worden geacht geaccrediteerd te zijn tot en met het einde van het tweede academiejaar volgend op het laatste academiejaar van de Europese erkenning of tot en met het einde van het tweede academiejaar na de verlenging van de Europese erkenning. De duur van de overgangsaccreditatie kan nooit meer dan 7 academiejaren zijn.
 • Opleidingen die kaderen binnen de in 2019 en 2020 door de Europese Commissie goedgekeurde pilootprojecten van het ‘European Universities Initiative’ worden geacht geaccrediteerd te zijn tot en met het einde van het tweede academiejaar dat volgt op het einde van het academiejaar waarin de studieomvang bepaald voor de desbetreffende opleiding voor de eerste keer geheel doorlopen werd. Dit is conform de termijnbepaling na een toets nieuwe opleiding.

Stappenplan

1

AANVRAAG

De procedure tot toekenning van een termijn voor erkenning als nieuw start vanaf het moment dat de NVAO een aanvraag ontvangt.
De procedure tot toekenning van een termijn voor erkenning als nieuw start vanaf het moment dat de NVAO een aanvraag ontvangt.
2

CONTROLE ONTVANKELIJKHEID AANVRAAG

De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag: 1) Beschikt de Vlaamse instelling over de vereiste onderwijsbevoegdheid? 2) Is er een cont...
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag: 1) Beschikt de Vlaamse instelling over de vereiste onderwijsbevoegdheid? 2) Is er een contract voor Europese financiering, veelal een Grant agreement? 3) Gaat het om een gezamenlijke opleiding met multi- of gezamenlijke diplomering, veelal opgenomen in een consortium agreement.
3

Bepaling van de termijn voor erkenning als nieuw

Naargelang het kader waarin de nieuwe opleiding wordt aangeboden, wordt de erkenningstermijn vastgesteld.
Naargelang het kader waarin de nieuwe opleiding wordt aangeboden, wordt de erkenningstermijn vastgesteld.
4

Accreditatieverklaring

De accreditatieverklaring bevestigt formeel de erkenning als nieuw en de daarbij horende termijn.
De accreditatieverklaring bevestigt formeel de erkenning als nieuw en de daarbij horende termijn.

Tarieven

Deze procedure is gratis.

Aanvraag indienen

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier en bestaat minstens uit een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief met relevante informatie over de opleiding, de Grant Agreement en Consortium Agreement.

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contact

  Point-of-Contact

  Infodesk Team Vlaanderen

  #hogescholen & universiteiten

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info